நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

Openings in TCS BPO


____________________________________________ ----- Forwarded by Riyaz A/CHN/TCS on 01/07/2013 10:16 AM -----
 
Location
Role
Qualification & Experience
Desired Skill set
Walkin Details
Kolkata
Team Member
Data

Any graduate with 9 months - 3 years
of experience
Experience in Data process
Good communication skill in written/verbal
Ready to work in shift
Good Ms Office knowledge
Good typing skills
No BE/B Tech/MBA/MCA/M sc IT  
Venue:Tata Consultancy Services
Unitech HiTech Structure Ltd.
IT/ITES SEZ,Block A,5th,6th & 7th Floor, Tower AI,AII,AIII,
Plot No. DH1,DH2,DH3 & DH 3/1,Action area 1,New Town,
Kolkata - 700156,West Bengal
Date: 7 Jan-11 Jan 2013
Time:11:00 am-2:00 pm
Mumbai
Team Member (Voice/Blended/Data)
Any graduate with 9 months - 2 years
of experience/Freshers with 0-3 months experience/Under Graduate minimum 18 months
 of experience
Experience in any domain/International Voice process
Excellent communication skills
Good Analytical skills
Ready to work in shifts
Venue: Gate No 2,Hall No 8,Mumbai Exhibition centre,Nesco,Goregaon East,Mumbai-400043
Land mark:- Opp to Mahananda Dairy
Time: 11:00 am-2:00 pm
Date: 7 Jan -11 Jan 2013
Chennai
Team Member
BCOM/BBA/BBM/MCom/MA/BA/ BCS/B Sc (Maths,Physics,Chemistry) with  0 - 3 months of experience
Good communication skills Ready to work in shifts
Venue: Tata Consultancy Services,
165/1A Velachery Taramani 100 feet Road,
Velachery, Chennai-42.
Date: 7 Jan -11 Jan 2013
Time:1:30 pm-3:00 pm
Manager
 Graduate / PG (preferably in Engineering)
with minimum 12 years relevant experience
Certified six sigma Master Black Belt/Black Belt  Completed at least one Black Belt project and mentored minimum 4-6 GB projects
Completed minimum 2 BB project , Exposure to BPO/Service industry
Please send the relevant CVs to
tcsbpo.byb@tcs.com

W.e.f 1 Aug 2012, EPIR number is mandatory for experienced professionals and BYB form is mandatory for fresher to be eligible for the reward.

Documents to be carried for the walk-in

·        A copy of resume

·        Passport size photo

·        Last 3 months pay-slip copies

·        PAN Card #

.        
Mark sheet & Certificate of highest qualification
.        Two professional references to be provided


Eligibility Criteria

·        15 years of regular education is a must. Universities covered under UGC Act are considered.
·        Graduation through correspondence is not eligible.
·        Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
·        Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
·        Candidates should have good communication skills.
·        Willingness to work in any shifts including night shifts
.

Now share the link with your Buddies on your Social networking sites

Follow the path below for the sharing the link :

careers.tcs.com  Experienced Professional  Current jobs @ TCS BPO  Share

* Candidates coming through this mode would be considered as Buddy only if valid EPIR No. is available at the time of interview.


3 Simple Steps to Refer your Buddy and Create EPIR No.


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix  Workforce Management  Global Recruitment System  Referrer Home  Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


Note: EPIR no is active only 6 months from the time candidate uploads the resume and fill in application form. If the candidate has not been contacted/through any interview process within the time period the referrer needs to recreate the profile.


To Know more about BYB

Log on to
 Ultimatix  Global HR  Bring your Buddy India Buddy Scheme

You can share your buddy's EPIR No. with us on
Tcsbpo.byb@tcs.com to check on status and feedback of your registered profiles. Regards TCS BPO BYB Team
=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...