நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

Walk in @ RR Donnelley


 

Walk in @ RR Donnelley

Job Title: Software Engineer/ Senior Software Engineer (Unix Application Developer)

Job Description:

 • Perform tasks related to the analysis, technical design, programming, and testing of Unix server applications used as part of a large scale, enterprise document management and manufacturing system. 
 • Design, develop, test, implement and maintain business and technical applications
 • Serve as a resource for technical support and staff training
 • Work with Project Managers, System Architects, and Subject Matter Experts to ensure that both business and architectural requirements are correctly translated, developed, and integrated into the enterprise system
Educational Qualifications:
 • Bachelor's degree in CS, CIS or MIS, or MCA or equivalent experience
Technical Qualifications:
 • Programming proficiency (C, C++, Unix Shell Scripts)
 • Experience in database management systems, code management systems, and advanced Unix programming techniques 
Work Experience:
 • Minimum 3 years experience in application and system development in Unix environment for Software Engineer and 4 years for Senior Software Engineer
Skills and Competencies:
 • Strong written and verbal communication skills
 • Strong Debugging and Trouble shooting skills
Work Schedule:
 • Should be willing to work in shifts
We are looking for resources with the following combination:-

1) Strong C development Skills + Unix shell script Basic + Database basic or 2) Strong Unix Shell script skills+ C Basic + Database basic
 
For Details contact below said email id and telephone no
 
Email Address:
Telephone:04442037308

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...