நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

IGate Walkin 

IGate Walkin

Walk-in Interview dates
Job Details
Send your resume with job code to umartippu2@gmail.com

Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 127258
·          Skill : Banking
·          Minimum Experience :  3 - 5 years
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter Jeena.Athparia@igate.com
Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 126893
·          Skill : Trade Finance / Export LC or Import LC
·          Minimum Experience :  1 - 2 years
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter :  Jeena.Athparia@igate.com
Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 126242
·          Skill : Banking
·          Minimum Experience :  3 - 5 years
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter :  Jeena.Athparia@igate.com
Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 126548
·          Skill : Banking
·          Minimum Experience :  0 - 6 months
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter :  Jeena.Athparia@igate.com
Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 126408
·          Skill : Mortgage
·          Minimum Experience :  1 - 6 years
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter :  Jeena.Athparia@igate.com
Monday
January 7th, 2013
to
Friday
January 11th, 2013
·          Job Code : 127092
·          Skill : Finance & Accounts
·          Minimum Experience :  0 - 6 months
·          Job Location : Bangalore
·          Venue : iGATE Global Solutions Ltd, 158 - 162 & 165 - 170, EPIP Phase-2, Whitefield, Bangalore 560066
·          Recruiter :  Jeena.Athparia@igate.com

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...