நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

Mono Rail Chennai - Various Jobs


 

Mono Rail Chennai - Various Jobs


Monorail Mass Rapid Transit System (www.tngovernmentjobs.in)
Monorail Mass Rapid Transit System, Chennai
Metropolitan Transport Corporation Chennai

Advt No.40 Monorail/MTC/02/2012
Advt date 08.01.2013
Last date 24.01.2013

Posts : 

  • Superintendent - 1 post - 30000 pm - any UG with 5 yrs exp - age 35 yrs
  • Accountant - 1 post - 30000 pm - UG Commerce with 5 yrs exp - age 30 yrs
  • Assistant - 2 post - 20000 pm - any UG with computer skills - age 30 yrs
  • Steno Typist - 1 post - 20000 pm - Typewriting in Tamil and English with Stenography in English along with computer skills - age 35 yrs
  • Data Entry Operator - 2 posts - 15000 pm - any UG / Typewriting in Tamil and English / Data Entry Operator Course Certificate - age 30 yrs
  • Office Assistant - 3 posts - 10000 pm - SSLC Pass or Fail - age 30 yrs
  • Security - 2 posts - 10000 pm - SSLC Pass or Fail - age 30 yrs

Notification and Application Form http://mtcbus.org/documents/Chennai_Monorail.pdf
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...