நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 10, 2013

eCareerSpace | Recent JobseCareerSpace

eCareerSpace | Recent Jobs


Posted: 07 Jan 2013 06:30 AM PST
Project Title: EFFECT OF FERRITE GRAIN STRUCTURE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL (EGS). Reference Number: IIT/SRIC/R/EGS/2013/001, DATED 3rd January, 2013. Temporary Position(s): Junior Research Fellow (JRF). Number of vacancies: 01. Consolidated Compensation: Rs. 12,000/- p.m. Coordinator / PI: Dr. Debalay Chakrabarti, Dept. of Met & Mat Engg. Qualifications & Experience: JRF : Undergraduate (BE, [...]
Posted: 07 Jan 2013 06:22 AM PST
Project Title: FUNDAMENTAL OF NANOCRYSTALLINE MATERIALS PLASTICITY (FNM). Reference Number: IIT/SRIC/R/FNM/2012/241, DATED 19th December, 2012. Temporary Position(s): Research Associate (RA). Number of vacancies: 01. Consolidated Compensation: Upto Rs. 22,000/- p.m ( depending on qualification and experience). Coordinator / PI: Dr. Sudhindra B. Sant, Dept. of Met & Mat Engg. Qualifications & Experience: Ph.D in Matallurgical [...]
Posted: 07 Jan 2013 06:11 AM PST
Designation: Project Associate. Number of positions: 01. Minimum Qualification: Master of Pharmacy. Desired Knowledge: Hands on experience on AFM. Salary: Rs.15000-1500-30000 /month (Consolidated). Duration of the Appointment: 1 year (purely temporary position). Application along with complete biodata should reach: Kindly send your resume by email to Dr. Dinesh Deva [ddeva@ iitk.ac.in] latest by January 8, 2013. [...]
Posted: 07 Jan 2013 05:54 AM PST
Applications are invited from bright, young and highly motivated candidates for a temporary position of Junior Research Fellow (JRF) in the project entitled "Functionalized N-Heterocyclic Carbene (NHC) Supported Late Transition Metal Catalysts for Hydrosilylation Reactions" sponsored by Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), India. Name of the Position: Junior Research Fellow (JRF). Name of [...]
Posted: 07 Jan 2013 05:31 AM PST
Indian Institute of Management, Kozhikode requires Horticulturist on Contract: Name of the post: HORTICULTURIST ON CONTRACT. No. of Post: 01. Consolidated monthly remuneration: 12000/- to 15000/- as per experience and qualification. Maximum Age Limit: 65 years. Qualification & Experience: Matriculation with 10 years of relevant experience in the field OR VHSE(Horticulture) with 8 years relevant experience OR [...]
Posted: 07 Jan 2013 05:23 AM PST
Project Title: COMPUTERIZATION OF CORPORATE CONTRACTS MANAGEMENT SYSTEM FOR NLC (CCMN). Reference Number: IIT/SRIC/R/CCMN/2012/238, DATED 10th December, 2012. Temporary Position(s): Junior Programmer. Number of vacancies: 4. Consolidated Compensation: Upto Rs.20,000/- p.m. ( depending upon qualification and experience). Coordinator / PI: Dr. SARADA PRASAD SARMAH, Dept. of Industrial Engineering & Management. Qualifications & Experience: B. E/ [...]
Posted: 07 Jan 2013 05:06 AM PST
Applications are invited for the following post of Technical Assistant in DBT/CSIR/DST/ICMR projects. Post: Technical Assistant. No. of Post: 01. Salary: Rs. 10,000 p.m. (consolidated). Qualifications: Graduate in any stream. Profile: Maintaining Project records, arranging meetings with scientists, corresponding with companies for purchase of items and other secretarial work. The position is completely temporary and co-terminus with the project. Applications [...]
Posted: 07 Jan 2013 04:52 AM PST
The corporation invites applications from regular Central Govt. employees working in Railways for appointment on Immediate Absorption basis against the regular posts in Konkan Railway Corporation Limited. Name of the Post: Assistant Mechanical Engineer (Training). Pay Scale: PB-3 Rs.15600-39100 with GP Rs.5400/-. No. of Post: 01. Age Limit: 58 yeras. Last Date: 28.02.2013. The shortlisted eligible candidates may be [...]
Posted: 07 Jan 2013 04:43 AM PST
SURGUJA KSHETRIYA GRAMIN BANK invites applications from Indian citizens, for the post of Officer in Middle Management Grade (Scale II), Officer in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) from Indian citizens who have appeared at the Common Written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 and declared qualified. Full details: [...]
Posted: 07 Jan 2013 04:37 AM PST
TCIL invites application for the various posts purely on contract basis for its MMGSY Road Project, Dhamtari (CG) – 493773. Applicants having required educational qualifications and experience may send their bio-data and photocopies of all requisite certificates. At the time of interview applicants should bring their original documents for verification. Full details: Click here.
You are subscribed to email updates from eCareerSpace
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...