நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 17, 2012

SQL Server DBA for Dubai- URGENT Requirement - 20 days to Join


SQL Server DBA for Dubai- URGENT Requirement - 20 days to Join

We have got a very urgent requirement for a Database Administrator, (Production DBAs only, Developers Please excuse), who got atleast 5+ Years of Production DB Administration experience BOTH in MS SQL Server & Oracle RDBMS on Windows/Linux in Cluster/RAC can send your CVs immediately.

Please note that this is an urgent requirement, and the candidate
should be able to join within 10-15 days maximum.

Salary :- 2lakh INR per Month Approx

Please be aware that This is urgent requirement
**********************************************************
Pls find enclosed the JD shared by client:
**********************************************************
· MSSQL knowledge it's a must, and he should be expert on the following points;
o Installing and configuring MSSQL
o Capable to hardening and performance tuning
o Capable to solve any incidents
o Capable to backup and restore database
o Expert on MSSQL cluster
o It's highly recommended to have a production DBA not a database developer

· Oracle 10g or latest knowledge it's a must, and he should be expert on the following points;
o Installing and configuring oracle DB on RAC
o Capable to hardening and performance tuning
o Capable to solve performance incidents/bottle necks
o Capable to backup and restore database
o Expert on Oracle RAC real cluster
o It's highly recommended to have a production DBA not a database developer

Send your resume to   kandanururahim@yahoo.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...