நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 17, 2012

NettPositive / 2012 Batch / All branches / Salary 2.65 lakhs

About Company:
 
NettPositive was founded in 2007, and it is one of the fastest growing BI and Analytics outfit in financial services domain. We work with 16 clients in 9 different countries and have offices in Bangalore, New Jersey, Dubai and Mumbai.  We have developed four proprietary BI platforms in last three years.
 
We provide Analytics solutions combining Data, Analytics & Technology to enable banks and retail sectors to make profitable decisions in day-to-day business operations. 
 
Eligibilty:
 
- BE/BTech/ME/MTech/MCA/MSc from 2012 batch.
- Strong programming and algorithmic concepts.
- Good academic record and pH score. 
 
To Apply:
 
Visit www.elitmus.com/jobs/31484-nettpositive-business-executive-trainee-bangalore

Job Description:
 
Tech Analyst and SAS Analyst depending on the performance in interviews and exposure in academics. Candidate should be willing to relocate on permanent or temporary basis across India
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...