நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 17, 2012

Opening with TCS BPO-Bring Your Buddy!

On Mon, Sep 17, 2012 at 1:57 PM, Riyaz A <riyaz.a@tcs.com> wrote:

From: tcsbpo.byb@tcs.com
To: riyaz.a@tcs.com
Date: 09/15/2012 06:23 PM
Subject: Opening with TCS BPO-Bring Your Buddy!
Sent by: DominoAdministrator
         

Chennai Opening
Role
Qualification & Experience
 Desired Skill Set
 Walk-in Details

Team Member
Data

Any graduate with 9 months-3 years experience
 • Experience in any domain
 • Good communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts
Venue:Tata Consultancy Services,165/1A,Velacahery Taramani 100 feet Road,Velachery,Chennai-42
Date: 17 Sept -21 Sept 2012
Time:1:30 pm-3:00 pm
Team Member
US Mortgage

Any graduate with min 1 year of US Residential Mortgage experience
 • Experience in US Residential Mortgage
 • Good analytical skills
 • Good communication skills
 • Ready to work in shifts

Venue:9 th Floor,TCS e-Serve Ltd
Spencer Plaza,III Phase,769,Anna Salai
Chennai -2
Date:17 Sept- 21 Sept 2012
Time:1:30 pm-3:00 pm
Team Member
Mortgage

Any graduate with 9 months- 4 years of experience
 • Experience in Mortgage process
 • Good analytical skills
 • Good communication skills
 • Ready to work in shifts

Note: No interview on 19 th Sept 2012

Mumbai Opening

Role
 Qualification & Experience
 Desired Skill Set
 Walk-in Details


Team Member
Fare Filing

Any graduate 9 - 4 years not more than 4 years
*Freshers with IATA certification is must
 • Fare filing experience is preferred
 • Basic knowledge of fares
 • Knowledge of ATPCO (Airline tariff publishing company) preferred
 • IATA certification  is preferred
 • BE/B Tech/B Pharm/M Pharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible to apply.


Venue:Tata Consultancy Services
Gate 4, Plant no 12,
 Godrej & Boyce complex,
 L.B.S. Marg, Vikhroli, Mumbai
Time : 11:00 am-2:00 pm
Date: 17 Sept -21 Sept 2012
EXCLUSIVE DRIVE FOR GENERAL LEDGER/ FIXED ASSETS , QUANTUM SPSS on Monday 17 th SEPTEMBER 2012 at the above mentioned address.
Team Member
Procurement


Any graduate with 9 months-4 years experience
 • Good knowledge in Purchase to pay(procurement)
 • Any industries experience
 •  Knowledge in Direct/Indirect Procurement
 • Experience in purchase or procurement or purchase order creation or invoice processing is  a must
 • SAP Knowledge is must
 • No BE/B Tech/MMS/MBA


Team Member
HROAny graduate with 9 months-4 years experience
 • Experience in HRO process like EDM /US Payroll/Benefits etc
 • Monitoring & Storing electronic copies of the request received processing requests in people soft 8.0
 • Quality checks & process improvements communication skill
 • Experience in communicating with global clients
 • Experience of Process documentation
 • Ready to work in shifts
 • B E/B Tech/B Pharm/M Pharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible
Team Member

Commerce  graduate with 4 years - 6 years experience
 • Experience in any Fixed assets
 • Excellent communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts
Team Member

Any graduate  with 9 months - 2 years experience
 • Experience on Quantum SPSS
 • Good communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts
Team Member
Commerce  graduate with 9 months-4 years experience
 • Experience in General Ledger
 • Good communication skills
 • Ready to work in shifts

Team Member

Any graduate  with 9 months- 5 years experience
 • Experience in Airline/Travel/Hospitality/BPO /Catering will be preferred
 • Should be flexible with shifts
 • Good communication skills
 • Good Analytical skills
 • B E/B Tech/B Pharm/M Pharm/MMS/MCM/MBA/MCA are not eligible
Team Member
Voice
Any graduate with 9 months-4 years experience/undergraduate with minimum 18 months experience
 • Experience in International Voice process
 • Good communication skills
 • Ready to work in shifts

Venue :Gate No 2,Hall No 8,Mumbai Exhibition centre,Nesco,Goregaon East,Mumbai-400043
Land mark:-Opp to Mahananda Dairy
Time: 11:00am-2:00 pm
Date: 17 Sept -21 Sept 2012
Team Member

Any graduate with 9 months-2 years experience
 • Experience in any domain
 • Excellent communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts

Delhi Opening
Role
 Qualification & Experience
Desired Skill Set

Team Member
Fresher

Any graduate(B Com/BBA/BBM/BCA/B Sc/BA) with 0-3 months experience
 • 2011/2012 graduates can apply
 • Good communication skill
 • Ready to work in shift
 • BE/B Tech are not eligible
Team Member
Collections

Undergraduate with min 18 months exp/graduate with 9 months-2 years experience
 • Excellent communication skill
 • Experience in International Voice is mandatory
 • Should be comfortable working in shifts
 • Good Interpersonal skills
 • Working knowledge of MS office

Walk-in Details
Venue: TCS, 3rd Floor, Building 6, Tower A, W Wing,
DLF Phase III, Gurgaon (near Ambiance Mall)
Date:18 Sept -19 Sept 2012
Time:1:00 pm-3:00 pm

Pune Opening
Role
 Qualification & Experience
 Desired Skill Set

Team Member
Domestic Voice

Any graduate with 9 months-2 years experience
 • Should know 1  regional language [Oriya, Bengali,Gujarati, Tamil, Telengu, Malayalam,Punjabi,Kannada
 • Should have written & oral communication in English & Hindi-Basic
 • Should be willing to make outbound sales calls.
 • Shift Timing 9am to 7pm.
 • BE/B Tech/B Pharm/M Pharm/MBA/MCA are not eligible to apply.

Walk-in Details
Venue :  Tata Consultancy Services
 Electronic Sadan No. 3, Near Old Philips Company, MIDC, Bhosari, Pune 411 026
Date: 17 Sept -21 Sept 2012
Time:11:00 am-2:00 pm

Kolkata Opening
 Role
Qualification & Experience
Desired Skill Set

Team Member
Data

Any graduate(B Com/BBA/BBM/BCA/B Sc/BA/MA/M Com) with 0-3 months experience
 • 2011/2012 graduates can apply
 • Good communication skill
 • Ready to work in shift
 • BE/B Tech are not eligible
Team Member
Data

Any graduate/Post graduate with  1 year– 4 years of experience
 • Experience in any domain
 • Good communication skill
 • Good analytical skill
 • Ready to work in shifts
 • BE/B Tech/MBA/MCA are not eligible

Walk-in Details
Venue:Tata Consultancy Services
Unitech HiTech Structure Ltd.
IT/ITES SEZ,Block A,5th,6th & 7th Floor, Tower AI,AII,AIII,
Plot No. DH1,DH2,DH3 & DH 3/1,Action area 1,New Town,
Kolkata - 700156,West Bengal
Date: 17 Sept -21 Sept 2012
Time:11:00 am-1:00 pm

Gandhinagar Opening
 Role
 Qualification & Experience
 Desired Skill Set


Team Member
Mortgage


Any graduate with 9 months-2 years experience
 • Experience in mortgage domain
 • Good communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts
 • Open for any locations
 • No BE/ B Tech/ Msc CS/ MCA/B Pharm/ M Pharm

Walk-in Details
Venue :Tata Consultancy Services
Info Tower 1,Infocity,Airport Road,Gandhinagar 382009,Gujarat
Time: 10:00 am to 1:00 pm
Date: 17 Sept -21 Sept 2012

Baroda Opening

 Role
 Qualification & Experience
 Desired Skill Set
 
Team Member
Analytics

Any graduate with 9 months-2 years experience
 • Good knowledge in Statistics
 • Knowledge on SAS is an added advantage
 • Candidate should have done mathematics/statistic as a subject during their graduation/post graduation
 • No BE/ B Tech/ Msc CS/ MCA/B Pharm/ M Pharm
Team Member
Data

Any graduate with 9 months-2 years experience
 • Experience in any domain
 • Good communication skills
 • Good Analytical skills
 • Ready to work in shifts
 • No BE/ B Tech/ Msc CS/ MCA/B Pharm/ M Pharm

Walk-in Details
Venue :Tata Consultancy Services
OM House, Rameshwar Estate
Opp. Balaji Hospital, Subhanpura (Baroda)Vadodara - 390023,Gujarat
Time: 11:00 am to 2:00 pm
Date: 17 Sept -21 Sept 2012


W.e.f 1 Aug 2012, EPIR number is mandatory for experienced professionals and BYB form is mandatory for fresher to be eligible for the reward.

Documents to be carried for the walk-in

·        A copy of resume

·        Passport size photo

·        Last 3 months pay-slip copies

·        PAN Card #

.      
 Marksheet & Certificate of highest qualification
.        Two professional references to be provided

Eligibility Criteria

·        15 years of regular education is a must. Universities covered under UGC Act are considered.
·        Graduation through correspondence is not eligible.
·        Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.
·        Not more than 2 years of gap in graduation or employment.
·        Candidates should have good communication skills.
·        Willingness to work in any shifts including night shifts
.

Now share the link with your Buddies on your Social networking sites

Follow the path below for the sharing the link :

careers.tcs.com -->Experienced Professional --> Current jobs @ TCS BPO --> Share

* Candidates coming through this mode would be considered as Buddy only if valid EPIR No. is available at the time of interview.

3 Simple Steps to Refer your buddy and create EPIR No.


Step 1: Create buddy's profile  

Go to Ultimatix --> Workforce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

*Select BPO option for referring your Buddies for BPO

Step 2: Ask buddy to confirm profile

Your buddy needs to log on to
http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume

Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.


Note :EPIR no is active only 6 months from the time candidate uploads the resume and fill in application form. If the candidate has not been contacted/through any interview process within the time period the referrer needs to recreate the profile.


To Know more about BYB

Log on to
 Ultimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

You can share your buddy's EPIR No. with us on
Tcsbpo.byb@tcs.com to check on status and feedback of your registered profiles.

Regards
TCS BPO BYB Team

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank youNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...