நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 17, 2012

Critical Requirements @ Collabera Solutions,Bangalore

 

    Multiple Requirements @ Collabera Solutions, If the Requirement suits your CV,

 

        send your CV to abdul.rp1@gmail.com

        

        Please consider the following points before sharing your profile:

        

        1. If you have already attended the interview  in last six months/already applied for the positions mentioned below,  kindly don't send the profile again.

        2. Kindly don't send your profile, if you have less than 3 Years of experience.

        3. Freshers kindly don't pile up my inbox.

        4. Candidates should be available for F2F interview.

        Note: Salary is not a constraint for the right candidate.

 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...