நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 17, 2012

IBM Off Campus Drive For Freshers 2011 & 2012 Pass Out Batch - B.E., B.Tech., M.E., M.Tech., M.C.A


---------- Forwarded message ----------


IBM Off Campus Drive For Freshers 2011 & 2012 Pass Out Batch - B.E., B.Tech., M.E., M.Tech., M.C.A

http://www.allindiajobs.in/2012/09/ibm-off-campus-drive-for-freshers-2011.html
 — with Ankita Shrimali and Prashant Chaudhari.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...