நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

Projects Vacancy- Expo Universe - Your Next Career Move.....



http://www.expouniverse.com/images/logo.jpg
 



Dear Candidate,
 
Expo Universe is a leading International Placement Company providing cutting edge expertise in the Engineering and Technical Recruitment domain.
We supply highly-skilled, experienced Indian and expatriate professionals, engineers, supervisors and qualified technical personnel; which form the core of project operations and support management teams at every phase and lifecycle of a project from project definition, execution to production, operations and maintenance.
We have a strong Client Base and Network in the following Regions: India, Middle East, South East Asia, South Africa, United Kingdom, Australia.
Fluor Daniel, Bechtel Corp, CH2M Hill, Parsons Brinckerhoff, WS Atkins, Rio Tinto, Areva T&D, Alstom Power, GE Oil & Gas, Bureau Veritas, Lloyds Register, Rina, Forbes Marshall, Foster Wheeler, Technip (India & Middle East), Ausenco Engineers, Petrofac Engineering, Leighton Contractors, Clough Offshore, Chiyoda Corporation, Saipem ENI India, Emerson Process Management, Sasol Synfuels International, SETSPL (JV : TATA Sons + Sasol), Nama Mott MacDonald, Doosan Babcock Engineering & Services , Exterran India, IOT Infrastructure & Energy, KazStroy Services Infrastructure, Samsung Engineering, Ramboll Oil & Gas, Mitsubishi Heavy Industries, Japan Gas Company (JGC), Chiyoda Technip Joint Venture, CJJV (Chiyoda JGC Joint Venture – PNG), Transocean International Ventures, Nakilat - Keppel Offshore & Marine Ltd, NPCC, AMEC, Sea Trucks, Esnaad, Aker Installation FP AS, Babcock Borsig Softech, Bilfinger Berger Nigeria  GmbH,  GS Operation & Maintenance, SGS Gulf, etc.
It gives us immense pleasure to inform you about a suite of excellent opportunities as mentioned below:
Abu Dhabi
 
 
 
 
 
Lead Electrical Engineer
EU5136
Process Engineer
EU5135
Senior Electrical Engineer
EU5132
Senior Instrument & Controls Designer
EU5133
Sr. Mechanical Package Engineer(PMC)
EU5110
Sr. Pipeline Engineer(PMC)
EU5109
Al Khobar
 
 
 
 
 
Lead Electrical Engineer
EU5177
Lead Piping Engineer
EU5176
PDS Administrator
EU5175
Principal Mechanical Engineer
EU5164
Senior Electrical Engineer
EU5178
Senior Process Engineer
EU5174
Dubai, Japan
 
 
 
Automated Control Systems Engineer-(PMC)
EU5125
Civil Engineer---(PMC)
EU5124
Instrument Engineer---(PMC)
EU5123
Piping and Modularization Engineer--(PMC)
EU5122
Jubail
Engineer (Instruments)
EU5173
Mumbai
 
 
 
 
Chief Civil Engineer
EU5092
Lead Civil Engineer
EU5093
Lead Piping Engineer
EU5089
Lead  Engineer – Rotating/Package  Equipment
EU5090
Lead  Pipeline Engineer- Onshore
EU5091
Oman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civil Structural Engineer
EU5151
Control & Automation Engineer
EU5157
Lead Mechanical Engineer
EU5137
Principal Electrical Engineer
EU5145
Principal Piping Engineer
EU5156
Principal/Senior Process Engineer
EU5149
Process Engineer
EU5158
Senior Civil Designer
EU5152
Senior Control & Automation Designer (FEED)
EU5154
Senior Electrical Design Engineer
EU5148
Senior Electrical Designer
EU5147
Senior Pipeline Designer
EU5153
Senior Pipeline Engineer
EU5144
Yanbu
 
 
 
 
 
 
Civil Designer
EU5188
Civil Engineer
EU5189
Electrical Engineer
EU5181
Lead Civil Engineer
EU5190
Lead Electrical Engineer
EU5182
Piping Designer
EU5184
Piping Engineer
EU5187

Kindly provide us with the updated version of your resume, brief summary of background, projects, assignments worked on, also advise us on your Salary/Location expectations, as an expression of your Interest in this opportunity.
Since there are multiple employment opportunities available, we would appreciate it if you would refer these to your Friends/Families/Associates/Others who are suitably qualified or experienced for the aforementioned opportunities.
Look forward to your response.
For further information please contact  Ms. Reena Gharat – Sr. Recruitment Practice Associate
on T  d:+91 22 40432015 | t: +91 22 40432011/2021
email : reena@expouniverse.com ; jobs@expouniverse.com
Website : www.expouniverse.com 
Vacancies : Hot Jobs
Company Brochure
 
You are receiving this email because of your relationship with the sender. To safely unsubscribe or modify your subscription settings please click here


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...