நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

Opening for BE/B Tech Freshers(2012 Passouts only).

Opening for BE/B Tech Freshers(2012 Passouts only).


ADP is looking for BE/B Tech Freshers(2012 Passouts only).

Eligibility Criteria:

1.B.E/B.Tech graduates (2012 pass outs only)
·    Minimum percentage required: |10th – 65% | 12th – 65%| B.E/B.Tech - 70%
   Candidates should not have any backlogs throughout their academics

Please forward your resumes to  premsta2003@yahoo.co.in


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...