நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

Important : Vacancy in my company


ஒவ்வொருவருக்கும் உங்கள் இறைவன் அவர்களின் செயல்களுக்கான கூலிகளை முழுமையாக வழங்குவான்.
                                                       [அல்-குர்ஆன் 11:111]
 

Dear friends,

I am happy to inform you that, I have join as Sales Support Engineer (Electrical and Electronics) @ Dubai, its been one week.

There is a job opening for the same Position but for Mechanical Engineer. Can you help me in getting the right person. Please forward this to your friends.

Qualification Required:

Education : BE (Mechanical Engineer)
Experience : 1 to 3 years in any Mechanical related field

Job Description:
Position : Sales Support Engineer (Mechanical Engineer)
Work location : Dubai
Compensation : depends on the experience of the candidate along with family status.
Status : Urgent, must be ready to relocate immediately

**Preference to a Muslim does not mean that only for Muslim.

Please contact : 00971 - 56 - 2 11 8 55 9. 
Mail your CV to
Mail ID : planningengg.riyaz@gmail.com

--
Regards,
S.Mohamed Riyaz.
+91-9487073955


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...