நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

Mubble Networks | 1-2 yrs JAVA exp | Salary 6 to 7 lakhs

Mubble Networks | 1-2 yrs JAVA exp | Salary 6 to 7 lakhs


We are glad to share yet another exciting opportunity to catalyze your career growth working for an early stage technology start-up Mubble Networks.

About Mubble:


At Mubble, our objective is to use powerful multimodal capabilities of connected mobile devices such as smartphones to help organizations create and carry on interactive conversations with their prospective consumers, customers, or partners.
Connected mobile devices help carry out Interactive conversations with speed and integrity and enable organizations to get better insights into needs and preferences of their prospects and customers.


To Apply:


www.elitmus.com/jobs/31485-mubble-networks-software-engineer-bangalore


Eligibility:

- BE/BTech from 2010/2011 batch (preferably from CS/IT branch)
- A minimum of 12 months work experience in Core Java
- Good academic record and pH score
- Strong concepts in algorithms, data structures and software design


What will you do at Mubble:

At Mubble, you will be working on the latest software technologies. You will be building tools that interact with users on mobile devices such as smartphones and tablets, and will be doing all the data processing and analytics on the cloud computing infrastructure. You will be working on Android, Windows 8, iOS on one end, and programming on Google App Engine, Amazon Web Services or similar on another. Mobile, Cloud and Analytics - these are amongst top technology skills every software professional needs to develop today. You will be getting a chance to work in all of these areas at once, while creating world class technology products from grounds up.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...