நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, September 28, 2012

New Jop Openings @ Infosys - 4- 13 years EXP Multiple Technology


New Jop Openings @ Infosys - 4- 13 years EXP Multiple Technology


Forward Relevant resumes to areef_mohammad@infosys.com with Date of Birth.
 
Infosys looking for the role of Technology Analysts / Leads / Process & Domain / Infrastructure Consultants with 4 – 13 yrs of extensive expertise in Infrastructure Space in any of the following areas:
 
·         DW/Informatica Admin
 
·         Oracle/SQL Server DBA
 
·         Windows/Exchange/VMWare/Active Directory/SCCM Admin
 
·         BMC Remedy/ BMC Patrol admin and scripting
 
·         Configuration management
 
·         EMC Storage/HP Storage
 
·         TAM /TIM
 
·         Websphere/Middleware/MQ/MB Admin
 
·         XenApp/Citrix Admin
 
·         Abinitio Admin
 
·         Data Centre Consolidation, Migration and Virtualization
 
·         AS 400 Admin
 
·         Unix/Linux Admin
 
·         SAP Basis/Security Admin
 
·         Information Security
 
Note:
    Referrals must have excellent, consistent academic credentials and should be B.E / B.Tech / M.C.A /   M.Sc / M.E / M.Tech. (Percentages should be 60% in academic records)
  Date of Birth, personal email id of the candidate should be updated in the resume.
Let me know if you have any queries.


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...