நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 4, 2012

: Walk-in for Die Maintenance @ FIPLOn Mon, Jul 30, 2012 at 12:08 PM, shahul hameed <shahulhameed_net@yahoo.co.in> wrote:


Employee Referral Program
 
 
We thank you for your continuous support through Employee Referral program. Here is another opportunity for you to refer your friends and relatives to be part of the Ford family.
                                           
Opportunity to Grow with Ford
Walk-in at FIPL Plant from 30th July 2012 to 31st August 2012
Registration Time (9 to 11 AM) - Monday to Friday
Position Details
 
Die Maintenance Associate: Diploma in tool and die with 2 to 7 yrs of experience in Stamping Press Tool Maintenance/Manufacturing.
 
Maintenance Associate: Diploma in Electrical/Mechanical with 2 to 7 yrs of experience in Siemens PLC Maintenance, Robot Maintenance and CNC Machine Maintenance.
Referral Bonus
Rs.2000/-
 Guideline
 Ensure that your Emp No, Name & Mobile no is written on top of the resume of the candidate referred by you.
 
Please ensure that you attach the referral resume along with the E-referral form (Click the link given below)  duly filled and Drop it in the Drop box opposite to canteen. Also Ensure that you are referring the relevant candidates as per the position details given above.
 
ADMIN ASST: Pls display this announcement on your dept notice board
 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...