நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 4, 2012

Urgently Required KSA Project
 

Golden Opportunity! Urgently Required KSA Project -
Immediate

Requirements: Indian Nationals Preferred

1. MECHANICAL AUTOCAD OPERATOR


With 5-7 years experience in mechanical building
services.


2. ELECTRICAL AUTOCAD OPERATOR

With 5-7 years experience in electrical building
services.


3. MECHANICAL ENGINEER (MEP DRAWINGS COORDINATOR)


With 5-7 years experience in MEP building services.


4. QUANTITY SURVEYOR (MECHANICAL ENGINEER)


With 5-7 years experience in mechanical building
services.


5. QUANTITY SURVEYOR (ELECTRICAL ENGINEER)

With 5-7 years experience in electrical building
services.


6. MAINTENANCE ENGINEER


With 5-7 years experience in the fi eld of E/M
systems.


7. REFRIGERATION ENGINEER


With 7-10 years experience in the field of estimation
(cold stores 100 HP to 134 HP), installation &
maintenance of cold
stores and supermarkets refrigeration equipment.


8. REFRIGERATION SUPERVISOR


With 7-10 years experience in the maintenance of cold
stores, ammonia plants and supermarkets refrigeration
equipment.


9. REFRIGERATION TECHNICIANS


With 5-7 years experience in the following fields:

Class A+++
Experience in centralized refrigeration system.
Experience in cold room installation and
troubleshooting.
Experience in commercial refrigeration maintenance.
Strong analytical skills in troubleshooting and BMS
background.
Good command of English.


10. STAINLESS STEEL WELDER


With 4-6 years experience in the fi eld of stainless
steel, aluminum, carbon cutting and fi tting, and the
ability to read drawings.
Pass a 6G welding pipe test.

Rush your CV / Biodata immediately.

CVs / resumes should be forwarded to:
info@soundlinesgroup.comNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...