நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, July 30, 2012

Opening for B.E / B.Tech graduates — Chennai
 

Company Name: Pantech Solutions Position Type: Full-time

Dear Candidate

Greetings from Pantech Solutions!!!

We have an openings for the following positions.

Qualification                Department               Specilization                     Experience
1 B.E / B.Tech                      CSE / IT                   Dotnet                             6 months -1 year
2 B.E / B.Tech                      CSE / IT            C and C                               fresher
3 B.E / B.Tech                      EEE                   Matlab simultaion                      1 year
4 B.E / B.Tech                      ECE                  VLSI and FPGA                          1 year
5 B.E / B.Tech                      ECE                 Embedded C & ARM                   1 year
6 B.E / B.Tech                      ECE                        Labview                           6 months -1 year
7 B.E / B.Tech                      CSE / IT                                                             fresher
8 B.E / B.Tech                      ECE                                                                    Fresher
9 B.E / B.Tech                      EEE                                                                    fresher

Eligible candidates please forward your resume to hr@pantechmail.com.
Contact: 9600066689 / 044-42606470.

- Abdul Salam  
--------------------
Parangi Pettai
Khaleel Baaqavee
Kuwait


__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...