நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 4, 2012

Govt Job - CRME, Madurai - Scientist, Tech. Officer & Asst.CRME, Madurai - Scientist, Tech. Officer & Asst.


Centre for Research in Medical Entomology,
4, Sarojini Street, Chokkikulam, Madurai 625 002 TN

Advt No.CRME/AO/Rectt/2012
Advt Date 27.07.2012
Last date 27.08.2012

Posts :
  • Research Scientist - 1 UR - Pay Rs.33306 pm - 1st class PG in Life Sc. / Entomology / Zoology or 2nd Class PG with PhD - age 35 yrs
  • Technical Officer 'A' - 2 UR - PB2 GP 4600 - UG in Life Sc. or Zoology with 3 yrs exp - age 35 yrs
  • Technical Assistant - 1 UR - PB2 GP 4200 - UG in Life Sc. or Zoology with DMLT - age 30 yrs
More details may get from www.icmr.nic.in

For Notification please ref. The Daily Thanthi (pp.9) and The Hindu Chennai edition of 29.07.2012

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...