நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, August 4, 2012

elecom jobs-OSP Fttx Project Managers/Engineers,-KSA post yoru cvs to mitra@pems.co,telecomjobksaa@gmail.com

 

 


Dear Mr. Syed,

 

As discussed Local hiring  ( transferable Iqama ) please provide us with the following:

 

a.       OSP Fttx Project Managers/Engineers, with a few years experience of hands on FTTx Contracting field experience inside Saudi Arabia.  Ideally this person will have recent work experience with a major and/or well known Fttx contractor. 

b.      Optic Fiber splicers, with few years field experience

 

Thanks and regards,

 

Mitra

 

 

post yoru cvs to mitra@pems.co,telecomjobksaa@gmail.com
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...