நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 15, 2012

Urgent Manpower Requirement Chamber Must

 

Date: Monday, August 13, 2012

Category: Jobs Offered

Region: Jubail (Jubail)

Description:
Projects & Manpower Job Location Riyadh Madden Dammam Yanbu.Jedhsh Jubal All Kindly Attach Copies Of Qualifying Certificate Copy, Armco/Approved Sap No: Copy. Passport Copy And Iqama Copy Immediately

Urgent Manpower Requirement Chamber Must

Male Nurse MOH Experience 5/10 Years No's 8 - Nationality Oley Indian

Scaffolding QC inspector &Supervisor Aramco Approved Experience 5/10 Years No's 4

Scaffolding QC inspector &Supervisor Aramco Experience 5/10 Years No's 5

Mechanical QC Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 4

Instrument QC Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 7

Electrical QC Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 4

Control Valve Tech / Lead Man Aramco Experience 5/10experience Years No's 3

RTR Piping Engineer Experience 3/5/10experience Years No's 3

RTR Piping Engineer Aramco Approved Experience 5/10 Years No's 4

RTR Piping QA QC Engineer Aramco Approved Experience 5/10 Years No's 5

Instrument QC Aramco Experience 3/5/10..experience Years No's 5

Electrical QA/QC Inspectors ARAMCO Approved Aramco Experience 3/5/10..experience Years No's 3

Instrument QC Engineer Aramco Experience 5/10..experience Years No's 6

Mechanical Engineer QA QC Inspectors Aramco Approved Experience 5/..10experience Years No's 4

Mechanical Engineer QA QC ARAMCO Experience 5....10experience Years No's 4

Mechanical Engineer QA QC HVAC Plumbing ARAMCO Approved Experience 5 ./10experience Years No's 4

Mechanical Qc Supervisor Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 6

Civil Engineer Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 6

Civil Engineer QA QC Aramco Experience 3/5/10experience Years No's 6

QA QC Manager Civil Aramco Experience 10/15/20 Experience Years No's 4

Civil QC Manager Aramco Approved with SAP Number Experience 5/10 No's 4

QA QC Manager Mechanical Aramco Approved Experience 10/15/20 Experience Years No's 4

Civil QA QC Inspectors Aramco Approved 5 /10/15......Experience Years No's4

QA QC Civil Supervisor Inspectors Aramco Approved 5 /10/15......Experience Years No's4

QC Steel Structural Inspector ARAMCO Approved Experience 3/5/10 Exper No's 3

Mechanical QA QC Inspector ARAMCO Approved Experience 5/10....experience Years No's 6

Mechanical QC Supervisor/Inspectors Experience 10/15/20 Years No's 4

Electrical QC Supervisor/Inspectors Experience 10/15/20 Years No's 12

Electrical Instrument Supervisor Experience 3/5/10 Experience No's 12

Civil Engineer Qa/Qc Supervisor ARAMCO Experience 3/5/10 Years Experience No's 4

Instrument Engineer QA/QC ARAMCO Approved Experience 3/5/10 No's 9

Certified Welding Inspector QA QC CSWIP 3.1 ARAMCO Approved SAP # Number Experience 5/10 No's 6

Welding Certified Inspector (CSWIP 3.1 ARAMCO Experience 5/10years Experience No's 5

Welding Inspector SMAW CSWIP 3.1 ARAMCO Approved 5/10..Years Experience No's 6

Mechanical Qa Qc Inspector ARAMCO Approved 5/10 Years Experience No's 4

Electrician Technician Experience 5/10 Experience No's 50

AC Technician with Chamber No's 25

Instrument Technician with Chamber No's 25

Heavy duty mechanic With Chamber No's 25

Pipe Fitter SR 13 With Chamber -No's 50

Labor SR 12.50 with Chamber No's 100
Labor SR 10.50 -No Need Chamber No's 100

Pipe Fetter SR 13 with Chamber No's 50

Rigger 3 TUV with Chamber No's 50

Scaffolding TUV with Chamber No's 50

Steel Fixer SR 13 with Chamber No's 40

Mason SR 13 with Chamber No's 100

Structural Fabricator with Chamber No's 20

Pipe Fabricator with Chamber No's 20

Heavy Driver with Chamber No's 12

Mechanical Technician with Chamber No's 15

Millwrights with Chamber No's 15

Mechanical Fetter with Chamber No's 50

Thanks

Kingdom Of Saudi Arabia

jobjubail0@gmail.com<mailto:jobjubail0@gmail.com>


Joseph J. Henry | Quality Assurance | Al-Suwaidi Equipment & Transport Co. Ltd.
P.O. Box 636 | Ras Tanura 31941 | Kingdom of Saudi Arabia
T +966 3 667 0304 Ext 211 | F +966 3 667 4546 | M +966 500019581
E-mail: josephjh@alsuwaidi.com.sa<mailto:remigiosq@alsuwaidi.com.sa>  | Website: http://www.setservices.com/      <http://www.suwaidiservices.com/      >No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...