நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 15, 2012

Job Agent Results 14 Aug 2012 @ Kuwait


Dear Mohamed,

Your job agent at M.H. Alshaya Co. has found the following vacancies matching your defined criteria. Simply click on the links below to see the vacancy description and apply online.

Since you are already registered, please remember to login as an existing user when you apply. If you have applied to any vacancy before, your personal details will be automatically filled in.

DBA Manager- IT, Kuwait(TOI)
Software Development Manager- IT, Kuwait(TOI)
Senior Manager, Technicals - IT, Kuwait(TOI)
Senior Developer, Magento -IT,Kuwait(TOI)
Senior Manager,(R&D)- IT, Kuwait(TOI)
Senior Manager, E-Commerce Development-IT, Kuwait(TOI)
Senior Software Development Manager(G.O.L.D)- IT, Kuwait(TOI)
Senior Manager, Business Solutions - IT, Kuwait(TOI)
IT Project Manager- IT, Kuwait(TOI)
Senior Architect-I.T, Kuwait(TOI)
Architect -IT,Kuwait
Applications Manager(SAP BO/BI)- IT, Kuwait(TOI)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...