நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 15, 2012

Electrical Engineers 

Electrical Engineers


FROM : job_visa@yahoo.com


To: "Gulf Jobs - GulfJobsBank" jobs_gulf_info@yahoo.com

Date: Sunday, August 12, 2012

Category: Jobs Offered

Region: Saudi Arabia

Description: Visa Available in your home country, Testing and Commissioning of Electrical Equipments in Electrical Substations like Relays, Scada, Control, Distribution etc.
We need Experience & Fresh Candidates. Send your CVs along with Educational Certificates and Experience Certificates to Email ID job_visa@yahoo.com .

 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...