நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 15, 2012

ADMA-OPCO 
  
Dear All,
 
ADMA-OPCO will conducting an interview campaign in Mumbai, India, HAYAT Hotel during   16th September to 20th September 2012.
  1. Production  Supervisor
  2. Senior Electrical Technicians
  3. Senior Mechanical Technicians
  4. Senior Instrument Technicians
  5. Senior Process Plant Operators
 
Candiates interested to attend the above interview campaign, please send your details CVs to us immediately.  ( sisadh@emirates.net.ae" >sisadh@emirates.net.ae)
 
Please ensure that all candidates present their passport copy, CV and ID at the time of interview.
If you have any further queries, please contact me on tel:  00971 2 6211536  00971 2 6211536 /  0097150 8140758  0097150 8140758   ( sisadh@emirates.net.ae" >sisadh@emirates.net.ae)
 
Best regards,
Varghese PV
Seattle International Services
Tel:  00971 2 6211536  00971 2 6211536

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...