நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, August 15, 2012

JOBS (14-08-2012)From: Asif Khan 
 

Assalamu'alaikum,
Kindly forward it to the Job seekers you know.

Vacancies added on 14-08-2012
https://sites.google.com/site/variousjobs4u/home/2012/aug/14-08-2012

India Jobs
Various India Jobs 1
Various India Jobs 2
Various India Jobs 3


Pakistan Jobs
Various Pakistan Jobs

Gulf Jobs
Jobs in Construction
Jobs in HR

Jobs in IT

Jobs in Oil & Gas

Oracle Jobs

Oralce Jobs

Various Gulf Jobs 1
Various Gulf Jobs 2
Various Gulf Jobs 3

Various Gulf Jobs 4


Arab News (Saudi Arabia)
        Aug 12, 2012
Aug 11, 2012       Aug 10, 2012
Aug 09, 2012


Gulf  Daily News  (BAHRAIN)
         Aug 12, 2012
Aug 11, 2012         Aug 10, 2012
Aug 09, 2012

Arab Times (Kuwait)
     Aug 12, 2012
Aug 11, 2012       Aug 10, 2012
Aug 09, 2012


Miscellaneous Jobs Sent by Members / Friends
        Aug 12, 2012
Aug 11, 2012         Aug 10, 2012
Aug 09, 2012;

Khaleej Times (UAE)
    Aug 12, 2012
Aug 11, 2012     Aug 10, 2012
Aug 09, 2012


Gulf  Times  (QATAR)
         Aug 12, 2012
Aug 11, 2012         Aug 10, 2012
Aug 09, 2012No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...