நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 2, 2012

SUPREME COURT OF INDIA IT job


SUPREME COURT OF INDIA
Tilak Marg, New Delhi-110001 (India)

Applications in the prescribed form are invited from Indian citizens who fulfill the essential qualifications and other eligibility conditions for following posts :

  1. Branch Officer (System Administrator) : Pay Scale : Rs.1560-39100 grade pay Rs.6600
  2. Court Assistant (Technical Assistant-cum-Programmer) : Pay Scale : Rs.9300-34800 grade pay Rs.4200
How to Apply : The applications in a separate sealed cover indicating Application for the post of
"Branch Officer (System Administrator)" and "Court Assistant (Technical Assistant-cum-Programmer)" thereon and addressed to Registrar (Admn.I), Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi-110001 may be sent so as to reach him on or before 25/06/2012
For more information and application format, kindly view http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/techadv11052012.pdf
__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...