நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 30, 2012

HP Engineer & PCs / IP phone Technician (6 Positions)


To: jobs_gulf_info@yahoogroups.com

1) HP Engineer

2) PCs & IP phone Technician (6 Positions)

1- HP Engineer

(Apply if Available in KSA)

Location: Riyadh

Very Attractive Salary & other FacilitiesDescription:

Must have 5 to 10 Years of Experience IN HP Servers & Services

HP Startup, Installation & configuring

HP Blade servers with SAN storage devices

HP Technical Installation Startup SVC

Hands on experience in different antiviruses

2 - PCs & IP phone Technician (6 Positions)
Job location = Tabuk
Salary = 4000 Saudi Riyals
Preferred Nationality = Pilipino, Pakistani, Indian, Arab..etc (Apply if
Available in KSA)

Description:
BSC Or Diploma+ 3Y+"MCDS,A+,N+,IC3"+EXP in Support(HP, DELL, Lexmark, sharp,
Cannon, windows 2000, office, antivirus scan.


Note:
a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in
subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format
(.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.comPosition Applied For =
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR =
Notice period to join =
Current location =
Iqama Transferable (In Future) (Y/N)? =

Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia
<http://www.facebook.com/Jobswebportal>
http://www.facebook.com/Jobswebportal


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...