நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 30, 2012

Opening for Embedded Software Engineer in Delphi Bangalore


td
Experience required for the Job: 2 - 8 years
Job Location: Bengaluru/Bangalore

Apply Now(Send your Naukri profile to express interest to the recruiter)


Dear Candidate,

HiGreetings from Vista Info Systems Pvt. Ltd., Bangalore!This has reference to your profile in Naukri; we have an opening with our company Vista Info Systems (www.vistainfosystems.com) and deputation to Delphi (www.delphi.com) based at Banglore for Embedded Software Engineer position. Please find the below Job Description:Note: 1) On selection you will be deputed at Delphi, Bangalore as an employee of Vista Info Systems Pvt. Ltd

Job Location: BANGALORESkills Required:
embedded software development experience in C for infotainment software components in a 32/16 bit microcontroller environment . The candidate should have good hands-on experience in embedded software debugging.

If you are interested for the above mentioned position, please send your updated CV to renu.nair@vistainfosystems.com along with the following details.Current CTC:

Expected CTC:

Present Address:

Permanent Address:

Passport Available (Y/N):

Reason for looking Change:

Notice period:

Best regards,
Renu Nair

Vista Info Systems | No. 7, Albert Street, Richmond Town, Bangalore - 560025.

Tel: +91 80 41798137| E-mail: renu.nair@vistainfosystems.com | URL: www.vistainfosystems.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Vista Info Systems Pvt Ltd (sathyapriya.s@vistainfosystems.com, # 47 Wellington Street Richmond Town, BANGALORE, Karnataka - 560025) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...