நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 30, 2012

IT Jobs in Information Center Co, Kuwait


 

Jobs in Information Center Co

TCA 1- senior system administration consultant
TCA 2- computer operation supervisor
TCA 3- HP open view specialist
TCA 4- Network Technician
TCA 5- network administration
TCA 6- Senior network administration
TCA 7- Network Security professional
TCA 8- Network, Telecommunications & information system security
TCA 9- Call Center specialist
TCA 10- Business continuity and Disaster Recovery Consultant
TCA 11- IT Planning Consultant
TCA 12- Strategic Planning Consultant
TCA 13- DB2/CICs/MS Database administrator
TCA 14- Senior DB2/CICS Database Administrator
TCA 15- MS SQL Database Administrator
TCA 16- Web master
TCA 17- web developer and Design
TCA 18- z/OS mainframe operating system Administrator
TCA 19- z/OS mainframe operating system performance analyst (SPA) specialist
TCA 20- z/OS mainframe security administrator
TCA 21-z/OS webs her system administrator
TCA 22- IT application system specialist
TCA 23- System engineering senior consultant
TCA 24- software engineering consultant
TCA 25- IT training Consultant
TCA 26- Information system technology consultant
TCA 27- e-Government senior consultant
TCA 28- Project management professional consultant
TCA 29- Quality Assurance Consultant
TCA 30- IT Auditing Professional
TCA 31- IT Application system consultant.

Priority for Kuwaiti nationals. Non- Kuwaiti applicants must have valid & transferable Kuwait visa no 18 work permit Send your CV to: recruit@infocenter.com.kw Fax: 22471716


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...