நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 30, 2012

Business Operation Analyst


 

Business Operation Analyst    

(Only locally Riyadh based Professionals may apply)

Must have Finance Background

Position: Riyadh based

Package 5000 - 8000 SAR based on interview upshot.

 

A.       SCOPE:

The Business Operation Analyst will be responsible for supporting the month end closing process by working closely with other departments, performing various corporate reporting requirements to support business model such as Contract review, cost and price increase impact. It requires an individual with a high level of motivation and the ability to perform analysis under tight deadlines. Responsibilities include providing monthly reports in support of business decisions .Additional responsibilities include monitoring system transactions and supporting during business planning and forecast updates. The ideal candidate will also drive continuous improvements in processes, ensure compliance and assist in ad-hoc analysis as and when required.

 

 

B.    RESPONSIBILITIES:

      ·       Downloading Sales report As per MTD Process and reconcile data with finance.

·       Responsible for Data Visibility Process, coordinate with input departments.

·       Financial Planning, Modeling and Feasibility Analysis.

·       Systemizes Nalco Business standard reports, defend new process.

·       Responsible for Profitability analyses in contract review, coordinate the process with input department.

·       Generate  price increase performance

·       Cost Analysis

·       Generate different Financial reports as per approved process (Sales, P&L, Opex, GM, etc

  

 

 C.  Qualification & Competencies:

 

   Bachelor's Degree in Accounting, Finance, .- At least 2-3 years of experience applying financial analysis At least 1 years of experience analyzing complex global data and business issues using tools to include MS Excel & Access.- Prior experience using an ERP system..- Strong communication and persuasion skills to communicate complex financial and business performance information with a variety of audiences.- Manufactured industry experience- Excellent knowledge of business profitability drivers to ensure accurate analysis on new and existing programs.- Ability and willingness to work on a team.- Excellent organizational skills.- Ability to work independently.

 

 

D – Millstone KEY

     Finance reporting (P&L, attrition, growth..etc)

Costing

Budgeting

Contract review

 

 

 

Note: 
a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.comPosition Applied For = 
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Iqama Transferable (In Future) (Y/N)? =


Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia http://www.facebook.com/Jobswebportal

 


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...