நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, June 2, 2012

WEB DEVELOPERS - ASP.NET 

WEB DEVELOPERS - ASP.NET (1 Male / 1 Female)
Job Location : Riyadh (Apply if Available in Riyadh)
Salary : Around 10,000 SAR (Depends on Interview)

Requirements :
Male should fulfill all REQUIRMENTS (Position 1)
Female should fulfill all REQUIRMENTS Except SharePoint (Position 1)

• Holds a bachelor's degree in Computer Science
• Experience of not less than 5 years in building portals.
• Experience in systems SharePoint.
• holds a degree in SharePoint from Microsoft
(MCTS_Certified), a management and development Alcherbont.
• Experience in database SQL.
• Experience in systems analysis (System analyst).
• Experience in ASP.NET
• holds a Certified ASP.NET
• Experience in different programming languages.
• Experience in dealing with Web services (Web services).
• Experience in dealing with all languages and interfaces sites (Ajax, JavaScript, CSS, HTML).
• Experience in the process of integration between systems (System integration).
• Ability to work under pressure


Note: 
a) Experienced & Certified Professionals will be preferred.
b) Mention Position applied for in Email Subject, Without "Job Title" in subject Email will be deleted.
c) Answer the following questions & send your updated profile in Word Format (.Doc) to Jobs@JobsWebPortal.com


Position Applied For = 
Current Gross Salary in SAR =
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Iqama Transferable (In Future) (Y/N)? =


Join us on Facebook by Click on LIKE & SHARE for more jobs in Saudi Arabia http://www.facebook.com/Jobswebportal

__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...