நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 24, 2012

Requirement for VB Programmer in Jeddah,KSA


Requirement for VB Programmer in Jeddah,KSA

Region: Jeddah 

Description: 

We are looking for a talented and well versed 
programmer in Visual Basics 6.0 and C# with SQL Server 
& MS Access knowledge for our shipping company based @ Jeddah.

The person should be a qualitative Programmer with 
enormous/high knowledge especially in Visual Basics 
6.0/Sql Server. 

If you are not good in VB 6.0 then please do not waste 
yours and our precious time by applying.

It will be appreciable if you can also handle Hardware 
and Network Issues.

Contact Person: Abdul Anoop

E-mail: (abdulanoop@yahoo.com)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...