நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, June 29, 2012

Qatar Requirements


We request you to send us the resumes for the below mention position for Qatar Tractors (Taleb Group). This requirement are very urgent and we will be having the SKYPE interview with them before selecting. send me a resumes as soon as possible
 
Position                        :           Sales Engineer ( Back Office- Machine Sales)        
Position Vacant         :           1
Experience                 :           2years in same field
Contract                     :         4 yrs
Salary                          :           Qr. 2,500.00
Qualification              :           B tech or Diploma Engineer
                                    :           Should have knowledge about computer package.
 
 
Position                        :           Sales Engineer - Machine Sales       
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 3,000.00
Qualification              :           Diploma Engineer / fresh graduate Engineer
                                    :           Should have knowledge about computer package
 
Position                        :           Denture – Heavy Equipment 
Position Vacant         :           3
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,200.00
Qualification              :           Basic Education
 
Position                        :           Grader Operator 
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,500.00
Qualification              :           Basic Education
 
Position                        :           Wheel Loader  Operator 
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,300.00
Qualification              :           Basic Education
 
 
Position                        :           Auto Electrician 
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,500.00
Qualification              :           Basic Education
 
Position                        :           Puncture 
Position Vacant         :           3
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,200.00
Qualification              :           Basic Education
 
 
Position                        :           Petrol Mechanic 
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,500.00
Qualification              :           Basic Education
 
Position                        :           Heavy Duty Mechanic 
Position Vacant         :           2
Contract                      :           4 years
Experience                 :           2years in same field
Salary                          :           Qr. 1,500.00
Qualification              :           Basic Education
 
 
Senthil Maran  
Motkasses International
No 55, N.No 139,
Siganna Chetty St
Chintadripet
Chennai-600 002
Tel : +91 44 28546499, 45120414
Fax :+91 44 28547252
E-Mail:
motkasses@yahoo.co.in
Website :http://www.motkasses.in/

----------------

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...