நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 24, 2012

Opening @ Dotnet with SSRS Professionals with HTC Global


SATURDAY, JUNE 23, 2012

Opening @ Dotnet with SSRS Professionals with HTC Global

We have excellent opportunity for Dotnet with SSRS Professionals with HTC Global (http://www.htcinc.com/), A SEI CMM Level 5 Company.

Plz find below the Requirement Details.

Requirement :

Skill: Donet,C#,SQL with SSRS
Job Location: Chennai/ Hyderabad 
Position: Permanent 
Very good communication skills (written and oral) is must
You can visit our website at www.htcinc.com for more details.
If interested in the above opening, plz reply with your latest resume along with the following details...

1. Full Name(As mentioned in the X Mark Sheet): 
2. Total years of e xperience:
3. Date of Birth:
4. Current salary:
5. Expected salary:
6. Notice period:
7. Present Company & Location:
8. Currently working as (Contract / Permanent):
9. Reason for Job Shift:
10. Passport Number / PAN (Mandatory):
11. Visa Status:

Best Regards, 
Vijay Babu
Human Resources
HTC Global Services
Phone: +8754482743
Email: vijaybabu.s@htcindia.com
URL: www.htcinc.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...