நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 24, 2012

CTS-Recruitment Drives at Cognizant on 23rd June, 2012!

CTS-Recruitment Drives at Cognizant on 23rd June, 2012!


Skill/DescriptionInterviewDate(mm/dd/yy)Experience Job NumberLocationVenueDetails
Java / J2EE - Developers / Sr Developers 
▪ Experience in either Spring / Struts based applications
6/23/20122-8 Yrs5663733 CochinCognizant Technology Solutions,
3rd Floor, Athulya, Infopark SEZ, Kakkanad, Kochi 682030
Java / J2EE - Architects / Sr Architects 
▪ Strong developmental experience in Java/J2EE projects
▪ Knowledge of architecture solutions in all layers 
▪ Good knowledge of NFRs
6/23/20129-13 Yrs6371371 CochinCognizant Technology Solutions,
3rd Floor, Athulya, Infopark SEZ, Kakkanad, Kochi 682030
Sharepoint Developers
▪  Experience in developing intranet/internet applications using Microsoft SharePoint 2007/2010
▪  Sound knowledge on ASP.NET Development
6/23/20123-7 Yrs6299461 CochinCognizant Technology Solutions,
3rd Floor, Athulya, Infopark SEZ, Kakkanad, Kochi 682030
Data Warehousing - Developer/Sr. Developer
Hands on experience in (any of the below tool):
- Informatica 
- OBIEE  
- Pentaho
- DataStage
6/23/20122–8 Yrs6088272 CochinCognizant Technology Solutions,
3rd Floor, Athulya, Infopark SEZ, Kakkanad, Kochi 682030
Data Warehousing - Architect / Sr Architect
▪ Strong developmental experience in Data WareHousing Tools
▪ Exposure to either:  Informatica / Cognos / OBIEE / MicroStrategy/ Endeca BI / Netezza
▪ Strong Exposure in ETL
▪ Good architecture review skills.
6/23/20129–13 Yrs6088272 CochinCognizant Technology Solutions,
3rd Floor, Athulya, Infopark SEZ, Kakkanad, Kochi 682030
Web Developer 
- Complete familiarity with web technologies such as HTML5,HTML, XHTML, DHTML, CSS,CSS3, EXT JS, JavaScript, Jquery, Mootools, YUI, DOJO
6/23/20123–8 Yrs6364451 PuneCognizant Technology Solutions India Pvt. Ltd. 
ICC Tech Park, 5th Floor, Tower B, 
Survey No 985, Senapati Bapat Marg,
Pune - 411016
GWT\GXT with core java6/23/2012 3-5 Yrs6466181 Bangalore Cognizant Technology Solutions,
65/2, Baghmane Tech Park, C.V.Raman Nagar, Bangalore - 560 096
Core Java, Java J2ee, spring hibernate6/23/20126-10 Yrs6466181 BangaloreCognizant Technology Solutions,
65/2, Baghmane Tech Park, C.V.Raman Nagar, Bangalore - 560 096
WebMethods6/23/20124.5-8.5 Yrs6338401 BangaloreCognizant Technology Solutions,
65/2, Baghmane Tech Park, C.V.Raman Nagar, Bangalore - 560 096

Take the first step towards your journey with Cognizant!No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...