நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 24, 2012

Net Opening @ US Tech

Net Opening @ US Tech

Designation .Net Developer
Job Description Should have around 3 to 4 yrs experience

At least 2 years of development experience in Microsoft.net 4.0/3.5, C#, Ajax. and ASP.net.

Experience in development using MVC, WCF, Silverlight, WPF preferred

Experience in SQL server development, Scrum and other agile practices is a plus.

Should be a team player. Good oral and written communication skills are required.

Desired Profile Please refer to the Job description above

Experience 3 - 8 Years

Education UG - Any Graduate - Any Specialization, Graduation Not Required
PG - Any PG Course - Any Specialization, Post Graduation Not Required

Location Trivandrum, Ernakulam / Kochi/ Cochin

 
Skills expected:- Microsoft.net 4.0 / 3.5, C#, Ajax. and ASP.net, MVC, WCF, Silverlight, WPF

Contact Rakesh Nair

US Technology International Pvt Ltd

Email Rakesh.Sasidharan@ust-global.com

Website http://www.ust-global.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...