நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 24, 2012

inoxapps / Android Game Developer / 2012 batch / 3 lakhs Salary


inoxapps / Android Game Developer / 2012 batch / 3 lakhs Salary

We're a fast growing, young IIT Alumni lead, android gaming arm of one97 communications.
Yes we are eccentric. We are very young (still in 20s), enthusiastic and passionate about the global app markets. Like everybody else we also love our apples and androids!

What we do?

We come up with crazy game ideas, design them, brainstorm and code them up and publish them on the android and iOS app stores. And when we're not doing this we're either playing mobile games or listening to hard rock.

To Apply:

Visit www.elitmus.com/jobs/31460-inoxapps-android-game-developer-noida


Eligibility:

- 2012 batch BTech/MTech/MCA
- CS or IT as degree specialization
- Good pH score

Job description:

We are looking for someone who loves coding in java and gaming.

Would be preferred if he or she is/has:

- Ability to quickly master new technologies and push the envelope for performance and reliability
- Strong grasp of algorithms and data structures
- Passionate about android apps and games.
- Passionate and creative
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...