நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 21, 2012

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs 

Wadia Institute of Himalayan Geology - Various Jobs

Wadia Institute of Himalayan Geology (www.tngovernmentjobs.in)
Wadia Institute of Himalayan Geology
33 GMS Road, Dehradun - 248 001
Ministry of Science and Technology

Advt No.192/Dec-2012/DST Project(2008) Estt
Advt date 14.12.2012
Last date 18.01.2013

Posts :
  • Scientist 'G' - 1 post - PB4 GP 10000 - PhD Earth Science  with 14 yrs exp - age 52 yrs
  • Scientist 'F' - 2 posts - PB4 GP 8900 - PhD Earth Science  with 12 yrs exp - age 50 yrs
  • Technical Officer - 1 post - PB3 GP 5400 - MSc/BE/BTech with 7 yrs exp - age 40 yrs
  • Junior Technical Officer - 3 posts - PB2 GP 4600 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 3 yrs exp - age 35 yrs
  • Senior Technical Assistant - 3 posts - PB2 GP 4200 - Diploma / BSc/MSc/BE/BTech with 5 yrs exp - age 30 yrs

Posted by நாகு

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...