நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 14, 2012

NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA RQ LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSI--

Subject: NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA_RQ LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSI

Dear All,

This requirements are for my company and much more is going to come. Please contact me for any help.

Thanks
Aziz Ahmad Siddiqui
Vice President PR, India Forum Jubail
Nasser S. AL- Hajri Corp.
Project / Site Manager
Mob.  : +966 560844523
           : +966 536001323

Bravo : +966 515174366

INTIMATION
---------------
JOBS IN SAUDI ARABIA
---------------------------
NASER AL HIJIRI CORPORATION, SAUDI ARABIA_REQUIRES: LARGE NUMBERS OF TOP LEVEL/MIDDLE LEVEL/PROFESSIONALS-ENGINEERS-
SUPERVISORS-FOREMEN-TECHNICIANS FOR OIL & GAS / PETRO-CHEMICAL/CONSTRUCTION & EPC PROJECTS
-----------------------------------------------------------------------------

DIRECT CLIENT INTERVIEW IN VARIOUS PLACES IN INDIA

INTERVIEW WILL BE EXPECTED FROM : 06-12-2012 ONWARDS (CONTINUOUSLY ONE WEEK)
--------------------------------------------------------------------------

NSH - TOTAL REQUIREMENT
--------------------------------------
STAFFS - 571 No's
=============

1)      MANAGER – PROJECTS                      - 5 No's
2)      MANAGER – SITE                          - 5 No's
3)      MANAGER – CONSTRUCTION  - CIVIL         - 5 No's
4)      MANAGER – CONSTRUCTION  - MECH  - 11 No's
5)      MANAGER – CONTRACTS                     - 3 No's
6)      MANAGER – ENGINEERING           - 2 No's
7)      MANAGER – E & I                         - 4 No's
8)      MANAGER – PIPING                        - 5 No's
9)      MANAGER – PLANNING  – ALL               - 7 No's
10)     MANAGER – PRE-COMMISSIONING     - 2 No's
11)     MANAGER – QA/QC                         - 6 No's
12)     MANAGER – SAFETY                        - 2 No's
13)     ENGINEER – E & I (Min 5 years Experience)       - 9 No's
14)     ENGINEER – CIVIL  (Min 5 years Experience)      - 11 No's
15)     ENGINEER – EQUIPMENT  (Min 5 years Experience)  -  5 No's
16)     ENGINEER – MECH. ERECTION  (Min 5 years Experience)- 5 No's
17)     ENGINEER – MECHANICAL  (Min 5 years Experience) - 8 No's
18)     ENGINEER – PIPING  (Min 5 years Experience)             - 12 No's
19)     ENGINEER – SCAFFOLD  DESIGN (Min 5 years Experience)    - 2 No's
20)     ENGINEER – QA/QC - CIVIL (Min 5 years Experience)               - 10 No's
21)     ENGINEER – QA/QC - ELECTRICAL (Min 5 years Experience)  - 11 No's
22)     ENGINEER – QA/QC - INSTRUMENTATION (Min 5 years Experience)     - 3 No's
23)     ENGINEER – QA/QC - MECHANICAL PIPING (Min 5 years Experience)   - 15 No's
24)     ENGINEER – QA/QC - EQUIPMENT (Min 5 years Experience)           - 9 No's
25)     ENGINEER – WELDING  (Min 5 years Experience)                    - 7 No's
26)     ENGINEER – TEST PACKAGE (Min 5 years Experience)                        - 3 No's
27)     ENGINEER – WELDING  (METALLURGIST) (Min 5 years Experience)     - 2 No's
28)     ENGINEER – PLANNING  - BUILDING (Min 5 years Experience)                - 5 No's
29)     ENGINEER – PLANNING  - CIVIL (Min 5 years Experience)           - 10 No's
30)     ENGINEER – PLANNING  - MECHANCIAL (Min 5 years Experience)      - 8 No's
31)     ENGINEER – PLANNING  - STRUCTURAL (Min 5 years Experience)      - 7 No's
32)     ENGINEER – PLANNING  - EQUIPMENT (Min 5 years Experience)       - 13 No's
33)     ENGINEER – PLANNING  - ELECTRICAL (Min 5 years Experience)              - 5 N0's
34)     ENGINEER – PLANNING  - INSTRUMENTATION (Min 5 years Experience)- 2 No's
35)     ENGINEER – HVAC                                 - 2 No's
36)     SCHEDULER                                       - 5 No's
37)     SUPERINTENDENT – ELECTRICAL                     - 5 No's
38)     SUPERINTENDENT – INSTRUMENTATION                - 2 No's
39)     SUPERINTENDENT – EQUIPMENT /ERECTION    - 5 No's
40)     SUPERINTENDENT – PIPING                 - 10 No's
41)     SUPERINTENDENT – STRUCTURAL             - 10 No's
42)     INSPECTOR – QC - FRP/RTR                        - 6 No's
43)     INSPECTOR – QA/QC – CIVIL  & BUILDING   - 25 No's
44)     INSPECTOR – QA/QC – ELECTRICAL          - 10 No's
45)     INSPECTOR – QA/QC – WELDING                     - 30 No's
46)     INSPECTOR – QA/QC – STRUCTURAL          - 15 No's
47)     INSPECTOR – QA/QC – PWHT                        - 5 No's
48)     INSPECTOR – QA/QC – PIPING                      - 31 No's
49)     INSPECTOR – QA/QC – EQUIPMENT           - 12 No's
50)     INSPECTOR – QA/QC – PAINTING                    - 6 No's
51)     INSPECTOR – QA/QC – INSTRUMENTATION     - 3 No's
52)     INSPECTOR – QA/QC – INSULATION          - 2 No's
53)     INSPECTOR – QA/QC – HVAC                        - 2 No's
54)     BAR BENDING SCHEDULER                   - 3 No's
55)     QUANTITY SURVEYOR – BUILDING            - 10 No's
56)     QUANTITY SURVEYOR – CIVIL                       - 10 No's
57)     QUANTITY SURVEYOR – E&I                         - 2 No's
58)     QUANTITY SURVEYOR – PIPING                      - 2 No's
59)     QUANTITY SURVEYOR - STEEL STRUCTURE     - 2 No's
60)     FOREMAN – ELECTRICAL                            - 15 No's
61)     FOREMAN – INSTRUMENTATION                       - 9 No's
62)     FOREMAN - PRESSURE TESTING                      - 10 No's
63)     FOREMAN – RIGGER                                - 8 No's
64)     FOREMAN - FIRE PROOF/REFRACTORY         - 1 No
65)     FOREMAN – MILLWRIGHT                    - 4 No's
66)     FOREMAN - MECHANICAL PIPING             - 30 No's
67)     FOREMAN – SCAFFOLDING                   - 10 No's
68)     SUPERVISOR – EQUIPMENT                  - 5 No's
69)     SUPERVISOR – STRUCTURAL                 - 43 No's
70)     SUPERVISOR - QC – PROCUREMENT           - 2 No's

"SALARY" IS NEGOTIABLE FOR THE ABOVE POSITIONS AND WILL BE FINALIZED AT THE TIME OF CLIENT INTERVIEW, DEPENDS UPON THE EXPERIENCE AND SKILLS.

WORKERS – 1917 No's
================
1)      AUTO ELECTRICIAN                        - 2 No's        - (BASIC SALAY: SR 1000-1200)
2)      CARPENTER                               - 100 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-800)
3)      ELECTRICIAN                             - 150 No's      - (BASIC SALAY: SR 800-1100)
4)      FRP TECHNICIAN                          - 10 No's       - (BASIC SALAY: SR 900-1000)
5)      INSTRUMENT FITTER                       - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1200-2000)
6)      INSTRUMENT TECHNICIAN           - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1000-2000)
7)      MASON                                   - 100 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-800)
8)      MECHANIC - AUTO/DIESEL          - 5 No's        - (BASIC SALAY: SR 1200-1500)
9)      MILLWRIGHT FITTER                       - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 1000-1500)
10)     PIPE FITTER / PIPE FABRICATOR           - 400 No's      - (BASIC SALAY: SR 800-1000)
11)     SHEET METAL FITTER / FABRICATOR - 50 No's       - (BASIC SALAY: SR 900-1000)
12)     STRUCTURAL FITTER/FABRICATOR    - 200 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-1000)
13)      WELDER – PIPE                          - 450 No's      - (BASIC SALAY: SR 1200-2000)
14)     RIGGER                                  - 300 No's      - (BASIC SALAY: SR 700-900)

TOTAL   = 572 (STAFFS) + 1917 (TECHNICIANS) = 2489 No's

============================================

SALARY :  NEGOTIABLE DEPENDS ON EXP. (WILL BE FINALIZED AT THE TIME OF FACE TO FACE (F2F) INTERVIEW)

OVERTIME : WILL BE CALCULATED EXTRA
============================================

EXPERIENCE REQUIRED:
------------------------------
1) SR. POSITIONS: 7 - 15 yrs exp
2) MIDDLE LEVEL POSITION: 5 - 10 yrs exp
3) SUPERVISOR/FOREMAN: 3 - 7 yrs exp
4) ALL TECHNICIANS: 1 - 5 yrs exp (TRAINED FRESHERS ALSO OK)

•       Should have experience in relevant field
•       Should have good communication skill

===========================================

•       FREE FOOD + FREE ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED
•       FREE TRANSPORTATION
•       MEDICAL AND INSURANCES WILL BE PROVIDED AS PER SAUDI LABOUR LAW.
•       All Other terms & conditions as per SAUDI LABOUR LAW.

===========================================

REGISTRATION:
--------------------
Interested and suitable candidates are requested to register their names by sending their resume to below mentioned EMAIL ID'S:

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH (SOUTH STATES):
career.nsh.south  AT gmail.com

FOR, MAHARASHTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west
AT gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:     career.nsh.north
 AT gmail.com

(INTERVIEW ADDRESSES WILL BE GIVEN THROUGH EMAIL & SMS TO THE REGISTERED RIGHT/SUITABLE CANDIDATES ONLY.)

============================================

DIRECT CLIENT INTERVIEW:
----------------------------------
DIRECT CLIENT INTERVIEW WILL BE AT
CHENNAI/TRICHY/VISHAKAPATINAM/MUMBAI/GUJARAT ON: 06-12-2012 ONWARDS (0NE WEEK CONTINUOUSLY)

============================================

WALK-IN WITH 2 SETS OF DOCUMENTS ON INTERVIEW DATE:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Updated Resume - MUST,
2. 10th / 12th Std Marksheets - MUST
3. Degree - MUST
4. Consolidated Marksheet - MUST
5. TC (Transfer Certificate) - MUST
6. All experience/Appointment certificates - MUST 7. Passport (Front & Back pages) - MUST 8. Photo

Successful candidate has to take Medical Fitness Test and produce the Medical report with original passport for VISA STAMPING.

•       BLOCK VISAS ARE READY.

•       ALL PROFESSIONAL CATEGORIES / STAFFS VISA WILL BE IN 15 DAYS.

*** [2 YEARS CONTRACT JOB ARRANGEMENT FEE / SERVICE CHARGES WILL BE APPLICABLE AND OTHER TERMS & CONDITIONS APPLY] ***

=============================================

Interested / suitable candidates can register their name by sending their CV to our EMAIL ID'S :

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH:       career.nsh.south
AT gmail.com

FOR, MAHARASTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west  AT
gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:
career.nsh.north  AT gmail.com

=============================================
For further, don't hesitate to call us or contact us directly Best regards

SURIYA HR & FACILITY MANAGEMENT SERVICES PVT. LTD., 95/12, Lakshmi Apartments, Periyarpathai,
(Off: Thirunagar Traffic Signal on 100 Ft. Rd) Choolaimedu High Road (Entrance),
Chennai-600094

Near : AMBIGA EMPIRE HOTEL on 100 Ft.Road Between : Vadapalani Signal & MMDA Signal

Mobile  : +91-8939796008 / 8608806888 / 9884437302 / 9941451449

============================================

APPLY IMMEDIATELY TO OUR EMAIL ID'S :
--------------------------------------------------

FOR, TAMILNADU/KARNATAKA/KERELA/ANDRAPRADESH (SOUTH STATES):
career.nsh.south  AT gmail.com

FOR, MAHARASTRA/GUJARAT/RAJASTHAN/PUNJAB STATES:   career.nsh.west  AT
gmail.com

FOR, M.P/U.P/BIHAR/CHANDIGARH/DELHI/OTHER STATES:     career.nsh.north
 AT gmail.com

==============================================

NOTE:
-------
•       INTERVIEW WILL BE CONDUCTED AND ORGANIZED BY "AUTHORIZED RECRUITING
LICENSEE" – APPROVED BY MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS, GOVT. OF INDIA

•       CANDIDATES ARE REQUESTED TO MENTION THE INTERVIEW PLACE, WHERE
(WHICH CITY) THEY WANTS TO ATTEND THE INTERVIEW (PREFEREBLY IN :
CHENNAI/TRICHY/VIZAG/COCHIN/MUMBAI/AHAMADABAD/JAMNAGAR/VADORA/DELHI)

•       ALL, TOP LEVEL / MIDDLE LEVEL MANAGEMENT STAFFS ARE REQUESTED TO
MENTIONED THEIR CURRENT SALARY AND EXPECTED SALARY                This mail has been sent by one of the employers (Employer name:
Suriya HR and Facility Management Services Pvt Ltd) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use"
prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com or mark it Spam by copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/report_spam.html?folderid=12558406&resid=31911138&mail_id=NIZYDp"                                 To disable your account if you are not the intended recipient, Please copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/email_verify.html?sig=18a5e7653c70a0c0f3c387b5fed8ba89&raw=newsyed@gmail.com&type=abuse"                Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
                        To Update Resume, please copy and paste this URL into the address bar of your browser "http://my.monsterindia.com/login.html?spl=empmailjun19".


----
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...