நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 16, 2012

Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates
Freshersvoice.com- 24x7 Jobs Updates

Link to Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials

Informatica Corporation hiring "Software Engineer" forB.E/B.Tech/M.E/M.Tech/Ph.D graduate freshers, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:49 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Informatica Corporation  COMPANY-PROFILE:                                                      Informatica Corporation is the world's number one independent provider of data integration software. Thousands of enterprises worldwide depend on Informatica data integration, data quality, and big data solutions to access, integrate, and trust

Schmire Business Software hiring "Web Developer" for Any Graduates, Bangalore-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Schmire Business Software Pvt Ltd COMPANY-PROFILE:                     Schmire Business Software is a a team sharing over 15 years of enterprise experience wherein working with and optimizing day to day business processes was an on-going process. Our diversity of handling clientele from across the world viz. the Middle East,

Orange Business Services hiring "Associate NOC Engineer"-Guragon-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:48 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012  COMPANY NAME: Orange  Business ServicesCOMPANY-PROFILE:                                                      Orange-French Telecom is one of the world's leading telecommunications operators with sales of 45.3 billion euros for 2011 and has 170,000 employees worldwide at 30 June 2012, including 105,000 employees in France.Orange Business Services

GlobalEnglish hiring "Associate UI Developer" for B.E/B.Tech/MCA graduate freshers,Chennai-December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:47 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: GlobalEnglish COMPANY-PROFILE:                    Founded in 1997 by Reece Duca, Stephen Patrick and Martin Rice, GlobalEnglish has grown from an idea to serve the English-training needs of the global business world to becoming the leading provider of on-demand technology for improving Business English proficiency and advancing

Bank of Maharashtra hiring "Chartered Accountant- JMGS- I" for Freshers, CA graduates, Pune-Last date 29 December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:39 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December  2012 COMPANY NAME: Bank of Maharashtra COMPANY-PROFILE:                   Bank of Maharashtra, with a network of more than 1600+ branches in India enjoys the presence in 27 states and 2 Union Territories. The total business of the Bank is over 1,50,000 Crores. The Bank is committed to augmenting stakeholder value through concern, care and

Infosys Walk-in drive "Process Executive" for B.Com/BBA graduates, Gurgaon-18th and 19th December 2012

Posted: 16 Dec 2012 05:52 AM PST

JOB POSTED DATE: 16 December 2012 COMPANY NAME: Infosys COMPANY-PROFILE:                             Infosys Limited formally Infosys Technologies  is an Indian global technology services company headquartered in Bangalore, India. Infosys is ranked #27 in the list of top companies of India in Fortune India 500 list in 2011. It has offices in 29 countries and development centers
You are subscribed to email updates from Freshers Voice-Freshersvoice.com-24x7 Freshers Job Updates | Freshers materials
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...