நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 21, 2012

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants
 

Central Marine Fisheries Research Institute, Ernakulam - Field and Technical Assistants

Central Marine Fisheries Research Institute (www.tngovernmentjobs.in)
Central Marine Fisheries Research Institute, ICAR
Post Box No. 1603, Ernakulam North P.O.,  Ernakulam – 682018, Kerala

Advt No.
Advt date 18.12.2012
Last date 17.01.2013 (Please confirm by phone)

Post : (at HQ, Kochi)
  • Field Assistant (T-1) - 2 UR - PB1 GP 2000 - SSLC with 1 yr Certificate in Fishery - age 30 yrs
  • Technical Assistant (T-3) - 2 UR - PB1 GP 2800 - any UG of Biological Sciences - age 30 yrs
 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...