நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, December 14, 2012

Urgent Rquirement of Operator / DCS Operator / Supervisor For Kuwait-

Sent: Monday, December 3, 2012 3:23 AM
Subject: Urgent Rquirement of Operator / DCS Operator / Supervisor For Kuwait
                                       
Hi Dear,
We are looking  Operator / DCS Operator / Supervisor  for My Reputed Client in Kuwait . This is very urgent requirements and if you are sure looking for that, just sends me your updated profile with your Educational details with your CTC, Expected CTC, Notice Period & Passport Details..
Position
Requirements
Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
Must have high school degree or above
Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
Must have high school degree or above
DCS Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
3+ years DCS operation exp.
Must have high school degree or above
DCS Operator-
10+ years relevant exp. in Petrochemical Plant industry
3+ years DCS operation exp.
Must have high school degree or above
Supervisor (Electric)
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
Supervisor (Mechanical)
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
Supervisor (Mechanical)-
10+ years relevant exp. in Pre-commissioning & Commissioning
Must have college degree or above
 
About the client:
 
This flagship unit leads the engineering & construction and petrochemical operations. My Client is ranked 22nd among Korean business groups and consists of 12 affiliates together with organizations devoted educational and cultural pursuits. Our group's activities span building & housing construction, civil engineering, industrial facilities, petrochemicals, information & communications, automobiles, education and cultural activities. As such, we are closely involved in the lives of people inside and outside Korea. Our corporate philosophy stresses the ideal of improving people's lives by offering customers the highest possible value.
 
--

 
 
 
__._,_.___
   
      
 
 
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...