நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, December 30, 2012

FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)

Subject:FREE RECRUITMENT IN SAUDI ARABIA (Visa Available in India & Pakistan)On Mon, Dec 10, 2012 at 9:02 AM, Darulmarwa KSA <darulmarwa@gmail.com> wrote:
As  received

Darulmarwa Consultants a gives jobs seekers a golden opportunity as there are immediate Jobs Offers in IT in Leading International smart card factory Company  in Riyadh , Saudi Arabia.

 
 --
Best regards,
Darulmarwa Consultants
Your SUCCESS is Our ACHIEVEment !
INDIA|KSA |Email : darulmarwa@gmail.com|web : http://www.darulmarwa.org/
http://www.facebook.com/darulmarwaconsultants
Darulmarwa Consultants is a dynamic recruiting company having multi faceted clients in all disciplines and also the candidates to go along with the same. We are dedicated to come out with innovative ideas, passion & ability to obtain desired results through effective utilization of resources available in the field of HR.


--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...