நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, May 21, 2011

exciting & Immediate Openings Safety Quality and Environmental Coordinator - from (Aarti) Elgiva, Chennai


---------- Forwarded message ----------
From: Elgiva Business Solutions Pvt Ltd <aarti@elgiva.biz>


We have come across your resume at the jobsite. Your profile fits some of the existing vacancies on hand for our clients in Bangalore and other locations.

We would like to introduce ourselves as one of the reputed executive search companies based at Bangalore. We are being retained by some of the leading organizations both National and MNC's in meeting their critical manpower requirements.

An unique opportunity for Safety Quality and Environmental Coordinator for our prestigious client inâ€" Abu Dhabi.

Why do I Invite You?
The experience you have seems interesting and inspiring. So, I want you to give a better offer where these skills are extensively used. That's why you are invited.

About the Opportunity

Position: Safety Quality and Environmental Coordinator
Experience: 3 years experience
Job Location: Abu Dhabi
Qualification: Bachelor Degree in an Accredited Safety degree,

Job Responsibilities:

The primary focus of this position will be managing the site safety program with quality and environmental being assigned as collateral duty. This position will also assist the site manager with typical operational management responsibilities related to production and employee supervision. The Safety, Quality and Environmental Coordinator will be responsible for supporting all aspects of the, Safety, Quality & Environmental Management activities to ensure the program is followed and corrective actions are implemented for identified deficiencies. The general scope of the position includes conducting employee training, conducting observations, coaching employees, generating reports, maintaining records, incident analysis, developing best practices, writing procedures, developing backups for key personnel, customer relations, and regulatory compliance.

Personnel and Staff Development:
Recommends hiring, terminations, promotions and disciplinary actions.
Administers the attendance and safety incentives for each month.
Counsels personnel on job requirements, recommends and corrective actions.
Supports and enforces company policies, dress codes, work rules, safety rules, and ethics.

Safety and Environmental Management:
Supports the day to day operation of the Company wide EH&S program.
Ensures compliance with applicable local laws and regulations.
Prepares required reports to corporate headquarters, host steel mills and government agencies if required.
Maintains library of safety and environment documentation and revises when necessary.
Oversees training and reporting on accidents and injuries.

Quality Management:
Oversees implementation of the Quality Management System for the jobsite.
Develops and implements procedures for ISO system.
Investigates and initiates corrective action on validated deficiencies.

Why should you join ?

Because it has,

•Best career growth in the industry
•Cares for its employees.
•It is an exciting trading company in Abu Dhabi
•Best offer in the industry.
•Gives the Job satisfaction that you are in the right place.
And what else………

Kindly send us your latest updated CV (in word format) and fill in the following details asked below in the covering mail WITHOUT FAIL , to help us shortlist your profile in time and also your willingness to relocate if required as it will help us position your candidature appropriately.

1) Current Salary (CTC):
2) Expected Salary (CTC):
3) Total Experience in Years:
4) Contact no:
5) Current Organization / Location:
6) Current Designation:
7) Minimum Notice Period:
8) Date of Birth:
9) Willing to relocate to Abu Dhabi:

Since these positions are multiple, I would be keen to have your references of your friends or associates who has the similar JD.

Please feel free to contact the undersigned for any clarifications.

Thanking you with kind regards,
Aarti
Resource Associate
Elgiva Business Solution Pvt Ltd.
New No:36,Old No: 46, 48th street 9th Avenue,
Ashok Nagar, Chennai - 600 083
Mob:8754444658, 044 - 42063954
E-Mail: aarti@elgiva.biz
Website:www.elgiva.biz

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Elgiva Business Solutions Pvt Ltd (elgiva7@elgiva.biz, #402, Carlton Towers No 1 Airport Road, BANGALORE, Karnataka - 560008) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Aptitude Test Economics Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...