நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 19, 2011

recruit.net job alert for electronic AND communication in SingaporeRecruit.net | Job Alerts

See matching results on recruit.net since: yesterday - past week - all results

WebOS Technical Marketing Manager
Hewlett-Packard Company - Singapore
Degree with significant computer-related course work (Computer Science, Computer Engineering, Electronic Engineering, Systems Analysis, etc.) - Minimum of 5 years of computer and/or PDA ... demonstrated ability to communicate with senior management (internal and external). - Excellent verbal and written
Posted on 05-19-2011
From Hewlett-Packard Company - save job, email, share, more...

AVP/Associate Director - Business Information Risk, Operational Risk & Internal Control
Bruin Financial - Singapore
Risk controls - checking compliance with Information Security Risk policy to ensure that physical and electronic information is appropriately secured throughout the information life-cycle (storage, transfer ... adherence to the Group IT policies and standards • Reviewing MI received from IT • Engagement and ongoing
Posted on 05-18-2011
From EfinancialCareers - save job, email, share, more...

See matching results on recruit.net since: yesterday - past week - all results

If you like these free job alerts from Recruit.net please share with your friends on Facebook. If you are not happy tell us why not.

Upload your resume - let companies contact you directly about jobs that are not advertised.This job alert is brought to you by recruit.net

Cancel this alert
Create a new alertNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...