நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, May 18, 2011

Urgent Requirement for Ingram Micro Ltd--- On Thu, 5/12/11, Ingram Micro (I) Pvt Ltd <moses.k@ingrammicro.co.in> wrote:

From: Ingram Micro (I) Pvt Ltd <moses.k@ingrammicro.co.in>


Dear CandidateWe find you suitable for one of our requirement given below Designation: Associate - IMPEX - Import / Export Years of Experience3 to 4 year Experience in Export and Import DocumentationAbout Us:Ingram Micro Inc. is the world's largest technology distributor and a leading technology sales, marketing and logistics company. Ranked as No.70 in the FORTUNE 500 2007 listing, with sales exceeding $31.3 billion. As a vital link in the technology value chain, Ingram Micro creates sales and profitability opportunities for vendors and resellers through unique marketing programs, outsourced logistics services, technical support, financial services and product aggregation and distribution. Since its beginnings in 1979, Ingram Micro has connected technology solution providers with vendors worldwide, identifying markets and technologies that shape the IT industry. Today, Ingram Micro remains at the forefront of the global technology marketplace, bringing the latest products and services to market and finding new ways to bring value to our customers. The company offers a broad array of solutions and services to nearly 165,000 resellers by distributing and marketing hundreds of thousands of IT products worldwide from nearly 1,400 suppliers. Ingram Micro serves 100 countries and is the only global IT distributor with operations in Asia. Ingram Micro India Pvt. Limited is a subsidiary of Ingram Micro Inc., USA. Established in 1989, IMIPL today is the No: 1, IT Distribution company with nationwide presence. In India we are the No: 1 in the industry having a Turnover of 6300+ crores with close to 1200 associates in 42 locations. From the present stage of steady Growth, we continue to make the right moves by entering into Newer Markets and expanding our Product offerings.Position SummaryImport and Export Documentation, Custom Clearance, HSS, Bond Purchase and Sales, Insurance.Major Responsibilities• Custom clearance of consignments imported at Air or Sea ports across country. • Exports documentation and custom clearance.• Exports for repair and Sales Returns • Documentation for High Seas and Bond Purchase and Sales• Handling Insurance Claims • Custom Duty Drawback Claims.Secondary Responsibilities• Co-ordination with Buyer, Freight Forwarder, CHAs for shipments pickup from Vendor’s Warehouse, clubbing and moving shipments to Destination Ports, Custom Clearance and delivery at Warehouse.• Ensuring and adhering to TAT. • Product Classifications as per Customs and Central Excise Tariff Act. • Work with Insurance Company for advance payment of Premium• Monthly declaration of shipment data to Insurance Company for Insurance cover.• Reconciliation of Advance Premium paid and Insurance covered by Insurance company with A/c.• Processing the Insurance Claim.• Arranging Insurance Survey wherever claim take place. • Study the Claim and discussion with seniors to put up the case with Insurance Company with very positive manner.• Follow up with Insurance Company to settle the Claim.• Working closely with Export team to file Drawback Claims on time. Documentation for Drawback Claims.• Working with seniors for Other Customs and Octroi Claims and Less charge Notices.• Export Documentations for Exports from India, co-ordination with CHA and FF.• Follow up for foreign remittance against Exports.• Closure of Exports formalities with Banks (RBI).• Preparation of High Seas and Bond Purchase and Sale Agreement. Decision Making Authority• Scrutiny of CHA and Freight Bills as per Agreement.• Drawback Claims• Insurance Claims.Education• Graduate (Preferably Commerce) Additional Knowledge,• Computer literacy• Post Graduation Diploma in Imports & Exports (preferable)Regards,.Moses KaoIngram Micro India LimitedMF-7, Cipet Hostel Road,T.V.K Industrial Estate,Ekatuthangal, Guindy,Chennai - 600 032Tel: 044 - 3989 4009Email: moses.k@ingrammicro.co.inURL: www.ingrammicro.co.in
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Ingram Micro (I) Pvt Ltd (minal.n@ingrammicro.co.in, Gate no 1A, Godrej Industries Complex Eastern, Express Highway Vikhroli (East), MUMBAI, Maharashtra - 400079) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Planning Job Tests
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com
Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj
Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...