நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, May 21, 2011

JDE / Oracle / OBIEE / Siebel | Experience | Capgemini | Mumbai / Bangalore / Pune [2 Attachments]--- On Tue, 17/5/11, Alim <alimmomin@gmail.com> wrote:

From: Alim <alimmomin@gmail.com>


How to apply
·         Please see the attached ad image for Job details.
·         Fill the attached Excel sheet for candidate details required for Application.
·         Send your CV and completed Excel file to alimmails-may@yahoo.co.in  .
·         Keep the Subject as Job ID No / Your Relevant Exp / Job Location.
(Job ID No and Location from job detail ad image)
·         Apply only if you prefer to join at given location.
·         Emails send without proper Subject, CV, Excel file will be REJECTED.
 
 
Please
·         Do not send mail if you do not fit in given requirement because it will be REJECTED.
·         Fresher, please do not send CV or email.
 
 
 
               
__._,_.___
Attachment(s) from Kaleem Mohamed
1 of 1 Photo(s)
Job
1 of 1 File(s)
Recent Activity:
"...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]
.
__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...