நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, May 21, 2011

Fwd: Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers-2010 and 2011 passouts at Trivandrum Centre*

 

 

 

NewsFlash

Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers-2010 and 2011 passouts at Trivandrum Centre

Global Campus Relationship Team will be conducting Recruitment Drive for B.Sc/BCA freshers (2010 and 2011 pass-outs) at Trivandrum centre.

Important:

 

            ·         Eligibility criteria: B.Sc-Computer Science, IT, Electronics, Physics, Mathematics, Statistics and BCA

·         Candidates who passed out in 2010, should have 60% in graduation and should produce a copy of the degree certificate at the venue on the day of the recruitment

·         Candidates who will be passing out in 2011 should have an aggregate of 60% in all the semesters till date and need to produce their degree certificate at the time of joining.

·         Candidates should not have any standing back papers

·         Date- 29th May'11, Sunday

·         Venue- Zenith Hall, 6th Floor, Bhavani Building, Technopark, Trivandrum

·         Reporting Time-9:00 AM

·         Mode of selection- Written exam, Group Discussion and Final Interview

·         Candidates would be required to bring a copy of their resume and passport size photograph.

·         Registration number would be issued on the spot.

·         As the first phase of the recruitment process (written test) will be conducted for the whole group and not on individual basis, it is important to reach the venue at the mentioned time.  Latecomers shall not be entertained.

 

Employees can send the resumes of the candidates to Fresher.Referral2011@ust-global.com. Please note no referral bonus is attached to this drive

 

Global Campus Relationship Team

 

Please click here to go to the newsflash portal.


Confidential and Proprietary - Property of UST Global

For Internal Circulation Only

News Flash is brought to you by UST Global Corporate Communications
Your views and contributions may be sent to newsatnoon@ust-global.com

 

 


Information contained and transmitted by this e-mail is confidential and proprietary to iGATE Patni and its affiliates and is intended for use only by the recipient. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this e-mail is strictly prohibited and you are requested to delete this e-mail immediately and notify the originator or netadmin@igatepatni.com. iGATE Patni does not enter into any agreement with any party by e-mail. Any views expressed by an individual do not necessarily reflect the view of iGATE Patni. iGATE Patni is not responsible for the consequences of any actions taken on the basis of information provided, through this email. The contents of an attachment to this e-mail may contain software viruses, which could damage your own computer system. While iGATE Patni has taken every reasonable precaution to minimise this risk, we cannot accept liability for any damage which you sustain as a result of software viruses. You should carry out your own virus checks before opening an attachment. To know more about iGATE Patni please visit www.igatepatni.com.

 


::DISCLAIMER::

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
The contents of this e-mail and any attachment(s) are confidential and intended for the named recipient(s) only.
It shall not attach any liability on the originator or HCL or its affiliates. Any views or opinions presented in
this email are solely those of the author and may not necessarily reflect the opinions of HCL or its affiliates.
Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and / or publication of
this message without the prior written consent of the author of this e-mail is strictly prohibited. If you have
received this email in error please delete it and notify the sender immediately. Before opening any mail and
attachments please check them for viruses and defect.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This e-mail and any files transmitted with it are for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information.
If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.
Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.

 

 
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...