நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, August 7, 2011

GE India Industrial Pvt. Ltd : Direct recruitment.
GE India Industrial Pvt. Ltd.
AIFACS Building
1 Rafi Marg
New Delhi – 110001
India.
TELEPHONE:+91 995 3526 627
FAX:(+91) 124 302 6200
Reply Path:careersgeneralelectric_hrd@admin.in.th

At a Glance:

GE's presence in India dates back to 1902 when GE installed India's first
hydro power plant in the country.
GE's story is one of technology and innovation in India, for India. GE has
been a long-term local player in transportation, energy, healthcare and
financial services.
The company has a significant footprint across key locations in the
country with technology centers at Hyderabad and Bangalore. GE employs
over 13, 000 people in India. It exports over $1 billion in products and
services.

Our Businesses in India:

•  Technology Infrastructure comprises healthcare, transportation,
aviation and enterprise solutions
•  Energy Infrastructure comprises energy, coal, oil & gas, nuclear
energy,and water & process technologies as well as renewable resources
such as wind and biogas
•  GE Capital includes commercial and consumer financial businesses
•  GE's India Technology Centre, Bangalore, India Innovation Centre and
Hyderabad Technology Centre are GE's technology research and development
centres


Key Milestones in India:

1902: First Hydro Project in Karnataka
1969: First Nuclear Power Plants in India
1989: JV with Wipro: Healthcare
1991: Indian market opens up
1991 : SBI JV established 1992: Collaboration with NCL
1993: JV with Godrej: Appliances
1997: BPO Operations (Gecis) launched
1998: JV with Satyam: Industrial
1999: JFWTC: Research Operations
1999: JV with TCS: Aviation & Energy
2002: IP Operations at JFWTC
2004: BPO Operations (Genpact) sold
2010 : 10 years of GE's Technology Center at Bangalore

CAREERS AT GE : VACANCIES

Vacancies currently exist in the following sectors/positions as stated below.


Appliances
Aviation
Consumer Products
Electrical Distribution
Energy
Finance – Business
Finance – Consumer
Healthcare
Lighting
Oil & Gas
Rail
Computer Software & Services
Water


MANAGERS/ASSISTANT MANAGERS
COMPUTER OPERATORS/SOFTWARE ENGINEERS
ELECTRICAL/MECHANICAL ENGINEERS
ACCOUNTANTS
LINGUISTS
SECURITY
CASHIERS
ESCORTS
SECRETARIES

Applying for a job at GE:

Your Resume has been selected from a job site . The Company selected 612
candidates list for Senior Engineer, IT,Administration, Production,
marketing and general service Departments, It is our pleasure to inform you that your Resume was
selected as one of the 62 candidates shortlisted for the interview.

Our Hiring Process:

Step 1: Resume/CV Submission
It all starts with you. Once we receive your resume/CV, a notification
will be sent to those involved in the hiring process and your resume/CV
will be
entered into our global resume database for potential matches.

Step 2: Resume/CV Review
Those involved in the hiring process review resumes/CVs to identify the
candidates whose skills, education and experience meet the requirements of
the open position.

Step 3: Candidate Interviews
Some candidates for the position may be invited for a phone screen or an
interview to further evaluate their knowledge, skills and abilities as
they relate to
the open position.

Step 4: Selection Decision
Our managers work hard to identify a candidate who is qualified for the
position and offer that person the job.

If you are not selected for a particular position, please do not be
discouraged. New jobs open frequently and your qualifications may well
make you the ideal candidate for another position.

How do I apply and Submitting Your Resume/CV ? Easy! You need to follow
the instructions stated below.


SEND THE SCAN COPIES OF THE REQUESTED DOCUMENTS (CV/RESUME') VIA EMAIL TO :


REPLY EMAIL ADDRESS:careersgeneralelectric_hrd@admin.in.th
CONTACT : MR. JOHN L. FLANNERY
TELEPHONE:+91 9953 5266 27
FAX:(+91) 124 302 6200


REQUIRED DOCUMENTS BY THE COMPANY HRD.
======================================
1) Photo-copies of Qualification Documents.
2) Photo-copies of Experience Certificates (If any)
3) Photo-copies of Address Proof
4) Two Passport Size Photograph.
5) Guarantor's Letter (if any)
======================================

SECURITY DEPOSIT: You have to deposit the REFUNDABLE sum of Rs.8,750/- (
Eight thousand Seven Hundred and Fifty India Rupees ) from your Home City
to our Company accountant name in charge of recruitment. The Account Number and all other
relevant information will be sent to you upon your response.

IMPORTANT NOTICE: This is a REFUNDABLE interview security deposit. Your
offer letter with Air tickets will be sent to your Home Address by courier
after receiving the confirmation of interview security deposited as instructed. This
Company will pay all the expenditure to you at the time of face-to-face
meeting with you in person. The Job profile, salary offer, and date/time of interview will be
stated in your OFFER LETTER, it will be couriered to you very shortly
after receiving your confirmation of cash deposited and if you are eventually selected or
not, still the amount will be refunded to you, as the amount is just to
prove that you will be coming for the interview in order for us not to run at a loss
after procuring/sending you the air ticket and you don't show up on the
day of interview.

Without much ado,contact MR. JOHN L. FLANNERY via Email and telephone immediately.

Thanks for your time, patience and understanding.


Signed:

Brackett B. Denniston III
Senior Vice President and
General Counsel
GE.

                                              ©2011 General Electric Company


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...