நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

Mainframes Developer - Chennai - Very Urgent RequirementFrom: Damco Solutions P. Ltd. <gowrinadh.k@damcosoft.com>Experience required for the Job: 2 - 5 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,

I saw your resume on one of the Job Portal since it matches the
requirement. I am forwarding the Job Description for your perusal.

We have an opening for Mainframes Developer

Client: One of our Reputed Client
Experience: 2 to 5 Years
Job Location: Chennai
Qualification: B.E/B.Tech/MCA/M.Tech
Notice Period: Immediate (Max 15 Days)

Job Description:

Mainframes Developer:

• Primary Skills: Cobol, JCL, VSM, IMSDB with minimum 2+ Years of experience
• Secondary Skills: DB2 / IMSDC

Please mail your updated resume along with the following details

Candidate Full Name:
Current Organization:
Current Location:
Total Experience:
Relevant Experience:
Qualification:
Date of Birth:
Pan Card/Passport No:
Contact number:
Current CTC:
Expecting CTC:
Lead time to join:
Reason for opting out (any):

If you have any references please share with us or share this mail with them.

Feel free to call / mail me for any further clarifications

Thanks & Regards
Gowrinadh | Technical Recruiter | Damcosoft Pvt. Ltd. | 1st Floor |
Block II |Cyber Pearl | Hitec City | Hyderabad | Andhra Pradesh | Tel:
+91-40-40644064 EXT 242 | Mobile No: 09296157577 E-Mail:
gowrinadh.k@damcosoft.com | URL: www.damcosoft.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...